mek

Završen Javni poziv za učešće u Programu za podršku klastera

Javni poziv za učešće u Programu podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori, koji je prije 30 dana raspisalo Ministarstvo ekonomije, završen je juče.

Tačan broj dostavljenih aplikacija biće poznat početkom maja, s obzirom na to da klasteri od ove godine imaju mogućnost predaje dva projekta, a i očekuje se prispijeće aplikacija upućenih poštom. Nakon što pristignu sve aplikacije, uslijediće njihovo ocjenjivanje, rangiranje, donošenje odluka i potpisivanje Ugovora sa klasterima čiji će projekti biti podržani.

Tokom trajanja javnog poziva Ministarstvo ekonomije je zadovoljno interesovanjem klastera. Prema evidenciji baziranoj na komunikaciji sa klasterima i saradnji u okviru tehničke podrške koja im je bila obezbijeđena prilikom pripreme aplikacija, 15 klastera je radilo na Projektnim prijedlozima, čime se bilježi pozitivan trend kada je zainteresovanost klastera u pitanju.

Podsjećamo, za realizaciju predmetnog Programa Ministarstvo u 2017. godini raspolaže sa 100.000 EUR, a maksimalan iznos podrške po aplikaciji je 15.000 EUR, tj. 50% investicije, odnosno 65% investicije za klastere koji djeluju u manje razvijenim jedinicama lokalne samouprave.

Takođe, u toku trajanja Javnog poziva, Ministarstvo je u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, obezbijedilo tehničku podršku za klastere u vidu anagažovanja konsultanta koji je bio zadužen za unapređenje Projektnih prijedloga sa kojima će klasteri aplicirati za državnu pomoć.

Izvor: PR Služba Ministarstva ekonomije

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *