3d-grafikon-2-freeimages-1000x555

Zabilježen rast crnogorske ekonomije

Crnogorska ekonomija je, prema prleiminarnim procjenama, u prvom polugodištu porasla oko 4,2 odsto, a ukoliko se takvi trendovi u privredi nastave, rast u ovoj godini se može očekivati na tom nivou, ocijenjeno je na sjednici Savjeta za finansijsku stabilnost.

Na sjednici je konstatovano da je intenziviranje privredne djelatnosti u prvom polugodištu uglavnom rezultat investicionog ciklusa i da su sektori građevinarstva, turizma i saobraćaja imali dominantno pozitivan uticaj na ostvareni rast.

“Rast je pozitivno uticao na likvidnost realnog sektora, iako je taj rizik i dalje prisutan”, navodi se u saopštenju Centralne banke (CBCG).

Pozitivan trend, kako se dodaje, prati i strane direktne investicije, koje su zabilježile snažan rast u prvoj polovini godine od, prema preliminarnim podacima, 41,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

“Rizici koji proističu iz ekonomske razmjene roba i usluga sa inostranstvom su umjereni”, rekli su iz CBCG.

Na sjednici je ocijenjeno da bankarski sektor karakterišu pozitivni trendovi, odnosno rast kapitala, aktive i depozita, kao i dalje intenziviranje kreditne aktivnosti banaka.

“Trend pada nekvalitetnih kredita je nastavljen i u drugom kvartalu ove godine. Takođe, indikatori u oblasti tržišta osiguranja imaju pozitivan trend, dok je situacija na tržištu kapitala ostala nepromijenjena”, konstatovano je na sjednici.

Savjet je zaključio da je finansijski sistem relativno stabilan i da su prisutni rizici umjerenog intenziteta.

Konstatovano je i da je u drugom kvartalu nastavljen umjeren ekonomski rast u zemljama eurozone, odnosno Evropske unije (EU), kao i da su referentne kamatne stope Evropske centralne banke (ECB) ostale nepromijenjene.

“Ipak, uprkos umjerenom kretanju indikatora i nepromjenjenom smjeru monetarne politike, očekuje se smanjenje neizvjesnosti na finansijskom tržištu i pozitivan uticaj na rast evropskih zemalja u razvoju, kao i na rast crnogorske privrede i stanje sistemskih rizika”, saopštili su iz CBCG.

Savjet je podržao aktivnosti na planu formiranja baze prometovanih nepokretnosti u Crnoj Gori i donio odluku o formiranju privremenog radnog tijela, sa zadatkom pripreme predloga za formiranje te baze, koja će, u narednom periodu, unaprijediti kvalitet statistike u toj oblasti.

Sjednicom je predsjedavao guverner CBCG, Radoje Žugić, a prisustvovali su joj i svi ostali članovi Savjeta odnosno ministar finansija, Darko Radunović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Branko Vujović i predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti, Zoran Đikanović.

Izvor: CdM

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *