002_109

Za projekte NVO 200.000 eura u naredne dvije godine

Glavni grad je, u saradnji sa Evropskom unijom i Kancelarijom UNDP-a u Crnoj Gori u naredne dvije godine obezbijedio 200.000 eura za projekte NVO sektora.

Na sastanku zamjenika gradonačelnika Borisa Mugoše i menadžerke projekta u UNDP Jelene Mrdak naglašeno je da Glavni grad već izdvaja, po osnovu konkursa, za finansiranje projekata NVO godišnje 40.000 eura. Tome će, u naredne dvije godine, biti pridodata sredstva u visini od 100.000 eura koje je izdvojila Evropska unija, a implementira  UNDP u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), uz još 20.000 eura koje će, kao kofinansiranje, obezbijediti lokalna samouprava.

“Što znači da će Glavni grad u 2018. godini opredijeliti sredstva u visini od 50.000 eura, a Evropska unija takođe 50.000. Isto toliko je predviđeno i za 2019. godinu”,  naglasio je zamjenik gradonačelnika Mugoša.

On je podsjetio da Glavni grad, osim ovih konkursom dodijeljenih sredstava, ima saradnju sa NVO i na realizaciji brojnih drugih projekata.

“Ipak, naša intencija je bila da se još jače afirmiše potreba intezivnijeg partnerstva grada i nevladinih organizacija i upravo je to bio jedan od razloga što smo aplicirali na konkurs UNDP-a. Drugi, za nas jednako važan razlog, je i transparetnost čitavog postupka, kao i monitoring realizacije projekata koji budu odabrani od strane Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija”, naglasio je Mugoša.

Interesovanje jedinica lokalne samouprave za ovaj projekat je bilo veliko, istakla je Jelena Mrdak, menadžerka projekta u UNDP.

Ona je naglasila da je devet opština apliciralo, a da je pet izabrano da učestvuje. Glavni grad je, po njenim riječima, imao kvalitetno postavljenu infrastrukturu u oblasti saradnje sa NVO.

Istakla je da Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) sprovodi  Program Ujedinjenih nacija za razvoj u šest zemalja regiona i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji.

Projekat je sa realizacijom počeo 1. februara 2017. godine i tokom tri godine realizacije cilj projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva u regiji Zapadnog Balkana kroz izgradnju i širenje transparentnog pristupa finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta JLS, a u cilju rješavanja potreba u zajednici. Ukupna vrijednost ReLOaD projekta je 10 miliona eura, a finansira ga Evropska unija iz Programa podrške za civilno društvo u iznosu od 8,5 miliona eura, dok će ostatak sufinansirati UNDP kancelarije koje djeluju u zemljama Zapadnog Balkana i partnerske JLS.

“U okviru dijela ReLOaD projekta koji se sprovodi u Crnoj Gori, pet odabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave će ostvariti učešće u projektu, a samim i imati na raspolaganju po 100.000 eura za  grantove za NVO iz sredstava EU (po 50.000 eura u 2018. i 2019. godini)”, kazala je Mrdak i dodala da će, osim finansijskih sredstava, imati organizovane obuke za predstavnike NVO sektora o primjeni Akta o Metodologiji za raspodjelu sredstava i pisanju projektnih predloga za Javne pozive, objaviti najmanje dva Javna poziva za transparentnu raspodjelu sredstava NVO u okviru ReLOaD projekta, u 2018. i 2019. godini  i imati podršku u pripremanju i objavi Javnih poziva, odabiru NVO, praćenju implementacije projekata i slično.

Izvor: CdM

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *