40-sjednica-vlade-crne-gore-1-1000x555

Vlada se zadužuje pet miliona eura kod KfW banke

Vlada je danas prihvatila Informaciju o zaduženju kod Njemačke banke za razvoj KfW za potrebe Glavnog grada, u vezi sa realizacijom projekta “Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, faza I“.

 Kako je saopšteno nakon sjednice, Vlada je usvojila nacrt Standardnog Ugovora o zajmu između Vlade i KfW banke u iznosu od pet miliona eura, i nacrt Ugovora o Promotivnom zajmu u iznosu od 30 miliona eura.

“Cilj projekta je da se, na ekološki održiv način, unaprijedi sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda na području Podgorice, uz pristupačne troškove“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je opšti cilj da se doprinese zaštiti životne sredine, naročito lokalnih i regionalnih vodenih površina koje se nalaze nizvodno, kao i da se poboljšaju uslovi života stanovništva.

U Informaciji je navedeno da će se negativni uticaji na životnu sredinu smanjiti, jer će nova lokacija biti van gradske sredine.

U skladu sa obavezom informisanja Skuštine o dinamici procesa evropskih integracija, Vlada je usvojila Sedmi polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period januar-jun 2017.

Prilikom predstavljanja Izvještaja istaknuto da je u prvoj polovini godine Crna Cora nastavila da bilježi zapažene rezultate u pregovaračkom procesu, koji su potvrđeni odlukom o otvaranju dva nova pregovaračka poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe i 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, kao i privremenim zatvaranjem pregovora u poglavlju 30 – Vanjski odnosi, za koje su prethodno dobijena završna mjerila, čime je otvorena jedna nova faza pregovora.

“Imajući u vidu odluku Evropske komisije da ove godine ne objavljuje ocjene i preporuke kroz izvještaje za zemlje pojedinačno, kao do sada, ocijenjeno je da su naročito podsticajne za dalji rad izjave zvaničnika sa sastanka Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje, održanom u junu u Luksemburgu, gdje su pohvaljeni dosadašnji napori i ostvareni rezultati Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Usvojena je Informacija o potrebi potpisivanja Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima kojom se, kako je saopšteno, proširuju dosadašnji mehanizmi Savjeta Evrope u pogledu borbe protiv trgovine ljudima, pri čemu se pozivaju vlade da se određena ponašanja inkriminišu i time proširi korpus krivičnih djela u toj oblasti i preciziraju krivična djela koja se odnose na trgovinu ljudskim organima.

Vlada je utvrdila Listu kandidata za izbor sudije Evropskog suda za ljudska prava, na kojoj su vanredna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Ivana Jelić, sutkinja Višeg suda u Podgorici Mirjana Popović i predsjednik Višeg suda u Podgorici, Boris Savić.

Vlada je prihvatila Prijedlog sporazuma o poklonu i Prijedlog mandatnog sporazuma između ministarstava odbrane Crne Gore i Njemačke o donaciji šest lako-oklopljenih vozila za potrebe Vojske Crne Gore, i Prijedlog sporazuma o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Kancelarija za odbrambenu saradnju.

“Njemačka Sporazumom donira Vojsci Crne Gore šest vozila Mercedes Benz off-road model G 280 CDI LAPV 5.4 ukupne vrijednosti 2,25 miliona eura, a SAD opremu za uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava vrijednu oko 200 hiljada eura“, kaže se u saopštenju.

Usvojen je i Izvještaj o realizovanim aktivnostima Programa hitnih mjera za rješavanje tehničkih problema u vodosnabdijevanju gradskog područja opštine Žabljak do 6. avgusta, sa Prijedlogom za nastavak mjera za rješavanje tehničkih problema u vodosnabdijevanju.

U diskusiji je, kako se navodi, ocijenjeno da je efikasnim sprovođenjem Programa, za koji je izdvojeno 58 hiljada eura, postignut planirani cilj i spriječeno ponavljanje višegodišnje nestašice vode u toku ljetnje turističke sezone.

“Imajući u vidu rekordnu turističku posjećenost Žabljaka, na nivou iznad 60 odsto u odnosu na prošlu godinu sa tendencijom dodatnog rasta koja se prilikom planiranja mora uzeti u obzir, Vlada je odobrila 55 hiljada eura za nastavak planiranih mjera“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila i Informacija o realizaciji projekta prvog Centra izvrsnosti u Crnoj Gori „Centar izvrsnosti u bioifnormatici (BIO – ICT) – Realizacija projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost Crne Gore INVO“.

Iz Vlade su podsjetili da se projekat „INVO“ finansira iz sredstava kredita dobijenog od Svjetske banke, a njegov cilj je jačanje kvaliteta i značaja nauke i istraživanja u Crnoj Gori.

“Treća faza ovog projekta podrazumijeva uspostavljanje Centar izvrsnosti u bioinformatici – „BI0-ICT“, koji će biti model za buduće centre izvrsnosti. U diskusiji je ocijenjeno da je dosadašnjom implementacijom projekta postignut napredak u naučnoistraživačkom radu i unapređenju istraživačkih kapaciteta“, dodaje se u saopštenju.

Izvor: CdM

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *