2017-03-02-15-sjednica-vlade-crne-gore-5

Vlada pokušava da povoljnije otkupi akcije A2A

Vlada namjerava da uz podršku finansijske institucije koju odabere na povoljniji način otkupi akcije italijanske kompanije A2A iz Elektroprivrede i na taj način ubrza izlazak A2A iz vlasničke strukture EPCG, rečeno je Pobjedi iz Ministarstva ekonomije.

“Namjera je da Vlada, uz podršku finansijske institucije koju bi odabrala, razmotri mogućnost definisanja povoljnijeg načina otkupa akcija A2A od onog koji definiše put opcija”, kazali su Pobjedi iz Ministarstva ekonomije.

Pregovori

Predstavnici tog Vladinog resora navode da su pregovori sa više finansijskih institucija su u toku.

“Još uvijek se razmatra način potencijalne saradnje sa nekom od finansijskih institucija. Kada Vlada donese konačnu odluku po ovom pitanju, javnost će biti obaviještena”, poručeno je iz Ministarstva.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je prošle sedmice usvojio informaciju o statusu privatizacije EPCG u kojoj je navedeno da postupak djelimične privatizacije EPCG nije okončan jer izvršenjem “put opcije, koju je kompanija A2A aktivirala u julu ove godine, ranije prodate akcije EPCG prelaze nazad u državno vlasništvo.

Navedeno je i to da Ministarstvo ekonomije razmatra moguće opcije kojima bi se ubrzao izlazak A2A iz vlasničke strukture EPCG, na način koji neće nepotrebno dodatno opteretiti javne finansije.

Savjet je zadužio Ministarstvo ekonomije da obezbijedi nabavku usluge pravnog savjetovanja države u tekućem postupku privatizacije EPCG.

Put opcija

Vlada je početkom jula dobila zvanično obavještenje italijanskog partnera A2A o aktiviranju put opcije, čime je zvanično počeo proces izlaska te kompanije iz vlasničkih i upravljačkih struktura EPCG.

Tada su i italijanski rukovodioci u EPCG, na čelu sa tadašnjim izvršnim direktorom Toninom Maljom, podnijeli ostavke.

Put opcija je definisana akcionarskim ugovorom između Vlade i A2A, kao većinskih akcionara u EPCG i predviđa prodaju svih akcija A2A u EPCG za 250 miliona eura u sedam godišnjih rata počev od 1. maja naredne godine.

A2A je 2009. godine za udio u EPCG platila 436 miliona eura. Italijani su tada postali vlasnici 43,7 odsto akcija EPCG, da bi prije tri i po godine njihov udio pao na 41,7 odsto zbog odluke Skupštine akcionara o pretvaranju poreskog duga preduzeća od 45 miliona eura u akcijski kapital.

Novi akcionarski ugovor između Crne Gore i A2A potpisan je krajem avgusta prošle godine i bio je na snazi do kraja prošle godine, da bi početkom marta ove godine parlament usvojio aneks tog ugovora. Aneksom je kompaniji A2A data konačna prilika da se izjasni o namjeri i daljem upravljanju u elektroenergetskoj kompaniji. Aneks ugovora je važio šest mjeseci, odnosno do 30. juna.

Izvor: Cdm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *