gastro

Veliki potencijal države kada su u pitanju gastro suveniri

Crna Gora ima veliki potencijal kada su u pitanju gastro suveniri zbog kvalitetnih domaćih proizvoda, kao što su pršut, sirevi i maslinovo ulje, kojima se potvrđuje nacionalni identitet i obogaćuje turistička ponuda, ocijenjeno je na skupu u EU Info centru.

Potpredsjednik Privredne komore (PKCG), Ljiljana Filipović, smatra da kvalitetne sirovine moraju biti više zastupljene u ponudi, kako domaćeg stanovništva koje ima sve više težnju da se zdravo hrani, tako i u ponudi u turističkim objektima.

„Često čujemo da kada se neki turista vrati u svoju zemlju pitaju ga gdje je bio i šta je jeo“, rekla je Filipović nakon skupa Gastro suveniri i žensko preduzetništvo, koji su organizovali EU Info centar u saradnji sa PKCG i Univerzitetom Mediteran.

Ona je kazala da su u PKCG prepoznali veliki potencijal kada su u pitanju gastro suveniri, jer Crna Gora ima dobru hranu, dok se, na drugoj strani, puno hrane uvozi.

„Uradili smo istraživanje na reprezentativnom uzorku od hiljadu ispitanika u Crnoj Gori o tome šta može biti gastro suvenir i najviše ih je reklo pršut, sirevi i maslinovo ulje“, navela je Filipović.

Ona je rekla da u okviru IPA projekta Inovacija preduzetništva u turizmu kroz proizvodnju gastro suvenira zasnovanih na lokalnim inputima – GAS2GO, imaju za cilj da pomognu preduzeću Frutiera, koje se bavi izradom gastro suvenira, i pozovu i druge proizvođače da urade više u toj oblasti.

„Pitali smo potrošače kako treba da se promovišu ovi suveniri, na čemu treba raditi i šta su njihovi nedostaci. To je i sadržaj projekta koji realizujemo sa preduzetnikom i vlasnikom preduzeća Frutiera, Radom Ražnatović, koja pravi voćni hljeb koji sadrži 14 vrsta voća“, rekla je Filipović.

Koordinator na projektu Inovacija preduzetništva u turizmu kroz proizvodnju gastro suvenira zasnovanih na lokalnim inputima – GAS2GO iz Službe za projekte PKCG, Sandra Perić kazala je da je grant za projkat odobren iz IPA fondova.

„Projekat traje godinu, odnosno do 31. avgusta. Budžet je oko 27 hiljada eura, od čega 87 odsto finansira EU, a ostatak projektni partneri, odnosno PKCG koja je nosilac, kao i Univerzitet Mediteran, odnosno Fakultet za poslovne studije, čiji je zadatak da prenese znanje na trećeg partnera, odnosno korisničko preduzeće Frutiera“, objasnila je Perić.

Prema njenim riječima, opšti cilj je da se ojačaju inovativni kapaciteti kroz podsticanje saradnje biznis sektora sa naučno-istraživačkim obrazovnim sektorom, a specifični razvijanje inovativnih proizvoda na osnovu lokalnih sirovina.

„U okviru projekta imamo zadatke koji se odnose na istraživanje crnogorskih gastro proizvoda i njihove pozicije na tržištu, organizaciju radionica za proizvođače crnogorskih gastro proizvoda i priručnik o tradicionalnim crnogorskim gastro proizvodima“, navela je Perić.

Fakultet za poslovne studije, kako je dodala, ima zadatak da svoje znanje prenese na preduzeće Frutiera i da uradi njegovu finansijsku analizu, marketing plan i komunikacionu strategiju, novi vizuelni identitet i ambalažu.

Frutiera, koja je korisnik projekta, osnovana je 2010. godine u Podgorici, a nastavila je poslovanje u Tivtu od 2013. godine. Osnovna djelatnost je proizvodnja i promet hrane, ima petoro zaposlenih, a po potrebi angažuje dodatno osoblje.

Osnovna misija preduzeća je proizvodnja visokokvalitetnih i zdravih proizvoda, prepoznatljivih po izgledu, ukusu i kvalitetu koji su zadobili povjerenje potrošača.

Predstavnik PKCG, Lidija Rmuš, koja je govorila o preduzeću Frutiera jer Ražnatović nije bila u mogućnosti da prisustvuje konferenciji, kazala je da je značajno posmatrati projekat kroz doprinos turizmu.

„Izazovi u poslovanju se odnose na nedovoljno profesionalni kadar koji se time bavi, veliku zavisnost od trgovine i naplatu potraživanja koja dosta kasni. Ti proizvodi u trgovini se ne čuvaju adekvatno, pri čemu je nedovoljna svijet da se domaćim proizvodima i hranom potvrđuje crnogorski nacionalni identitet“, navela je Rmuš.

 

Izvor: CdM.me

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *