VAŽNI KONTAKTI

Ministarstvo ekonomije

Služba za opšte poslove, ljudske resurse i finansije:

Goran Kujović – Načelnik službe

Službenica za kontakt – Lidija Radusinović

Telefon: (+382)20 482 235; 482 303; 482 296; 482 310

Fax: (+382)20 482 303; 482 296

E-mail: lidija.radusinovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica

Ministarstvo finansija

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, Podgorica

Služba za odnose sa javnošću i slobodan pristup informacijama

Telefon: +382 20 224 – 581

E-mail: mf@mif.gov.me

Fax: +382 20 224 – 450

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Savjetnik za odnose s javnošću

Irena Kovačević

Telefon: +382 20 482-225

E-mail:  irena.kovacevic@mpr.gov.me

Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Odeljenje za komunikaciju i PR
Marina Miketić
Tel: (+382) 20 446 379
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: pr@mrt.gov.me
E-mail: marina.miketic@mrt.gov.me

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Adresa: Rimski Trg 46, Podgorica

telefon: +382-20-406-302
fax: +382-20-406-326, 406-323

Poreska uprava Crne Gore

Bulevar Šarla de Gola br. 2, Podgorica

Područna jedinica Nikšić – telefon : 040 – 213 – 104;

Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Adresa : Novaka Miloševa br. 3 Podgorica

Telefon: 020 / 406 – 801

Zavod za zapošljavanje Crne Gore – Područna jedinica Nikšić

Adresa : Lazara Sočice 4

Telefon: 040 / 214 – 161

Privredna komora Crne Gore

Adresa : ul. Novaka Miloševa 29/II Podgorica

Telefon : +382 20 23 05 45

Unija poslodavaca Crne Gore

Adresa : ul. Cetinjski put br. 36  Podgorica

Tel/Fax: +382 (0)20 209 250

Centralni registar privrednih subjekata (CRPS)

Adresa : Marka Miljanova 54 Podgorica

Telefon:  +382 (0)20 230 858

Centralna banka Crne Gore

Adresa : Bulevar sv. Petra Cetinjskog br. 6 Podgorica
Tel: 020/403 – 100
Mail: info@cbcg.me

Investiciono – razvojni fond (IRF)

Adresa : Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 126, Podgorica

Kabinet

Tel.: +382 20 41 66 05

Služba za pravne i opšte poslove

Tel.: +382 20 41 66 84

Web: www.irfcg.me

Opština Nikšić, Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo

IV sprat, kancelarija br.9, zgrada Opštine

Telefon: 040/213-146

Email: sonkfin@t-com.me