2017-05-18-26-sjednica-vlade-cg-8

Utvrđene izmjene Zakona o javnim nabavkama

Vlada je na jučerašnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, čiji je cilj eliminisanje barijera uočenih u primjeni zakona od državnih organa i biznis zajednice.

“U cilju postizanja veće efikasnosti uz istovremeno očuvanje dostignutog stepena transparentnosti, predloženim izmjenama se otklanjaju uočene teškoće u sprovođenju postupaka javnih nabavki i definišu slučajevi koji se javljaju u praksi, a nijesu obuhvaćeni zakonom“, kaže se u saopštenju nakon sjednice.

Potpredsjednik Vlade, Milutin Simović, je sintetizovao novine izmijenjenog propisa u načelo: veća efikasnost, a ne manja transparentnost postupaka javnih nabavki.

„Predložene izmjene Zakona o javnim nabavkama imaju za cilj eliminisanje barijera uočenih u primjeni zakona kako od strane državnih organa tako i od strane biznis zajednice; pojednostavljivanje procedura; ostvarivanje kvalitetnijih, efikasnijih i ekonomičnijih mehanizama zaštite prava i pravnih interesa učesnika u postupcima javnih nabavki, kao i zaštititu javnog interesa“, pojašnjavaju iz Vlade.

Novim rješenjima, kako dodaju, proširena je lista izuzeća od primjene zakona u smislu da se Zakon o javnim nabavkama, pored već prepoznatih izuzeća, ne primjenjuje na nabavku izbornog materijala i nabavku roba i usluga u vezi sa korišćenjem vazduhoplova Vlade.

Precizira se da je u skladu sa limitima Evropske unije izmjenama definisano da je naručilac dužan da postupke javnih nabavki primjenjuje za nabavku robe ili usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 15 hiljada eura, odnosno kada su radovi u pitanju, za nabavku koja je jednaka ili veća od 30 hilajda eura, dok se šoping i neposredni sporazum brišu kao vrste postupaka javnih nabavki.

„Izmjenama Zakona uvode se hitne nabavke koje naručilac može da izvrši bez sprovođenja postupka javnih nabavki u cilju otklanjanja opasnosti od nepredviđenih događaja, otklanjanja posljedica tih nepredviđenih događaja, ugroženosti zdravlja i života građana, ako nije u mogućnosti da sprovede postupak javne nabavke i postupi u rokovima određenim ovim zakonom i uz obavezu da se u sprovođenju tih postupaka poštuju načela javnih nabavki“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, polazeći od specifičnosti u oblasti odbrane i bezbjednosti, izmjenama zakona stvaraju se uslovi da se pojedine nabavke iz ovih oblasti urede propisom Vlade, dok se nabavke koje su izuzete od primjene zakona sprovode u skladu sa procedurom koju utvrdi naručilac u skladu sa posebnim aktom.

Saopšteno je da je tekst zakona unaprijeđen i u dijelu zaštite prava na način da se sada propisuje da se žalbeni postupak vodi po odredbama i načelima zakona, a da se na pitanja koja nijesu uređena tim aktom shodno primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku.

Uređeno je, kako se navodi, da se žalba na tendersku dokumentaciju može podnijeti najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda, da je podnosilac žalbe u obavezi da uz žalbu dostavi dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka koja iznosi jedan odsto od vrijednosti postupka, a ne više od 20 hiljada eura.

Ovakvim rješenjem, ocijenjeno je, otežava se pokretanje postupaka sa ciljem blokade procesa javne nabavke, ali se ne ukida pravo pristupa sudu, odnosno pokretanja spora.

„Izmjenama Zakona proširen je sastav Komisije za kontrolu javnih nabavki sa četiri na šest članova. Predloženo rješenje sadrži takođe i odredbe usaglašene sa novim Zakonom o upravnom postupku“, navode iz Vlade.

Na sjednici je usvojena i Informacija o rezultatima zimske turističke sezone 2016/17. godine.

“Generalna ocjena je da zimska turistička sezona iz godine u godinu bilježi pozitivan trend rasta, kada se posmatra ostvareni turistički promet”, navode iz Vlade.

Prema zvaničnim statističkim podacima Crnu Goru je u decembru prošle godine godine posjetilo 9,4 odsto turista više u odnosu na decembar 2015. godine, dok je ostvareno 21, 6 odsto noćenja više nego decembra 2015.

“Za prva dva mjeseca 2017. godine registrovano je 10,4 odsto posjeta turista i 6,4 odsto noćenja više u odnosu na prva dva mjeseca 2016. godine”, precizira se u saopštenju.

Vlada je usvojila i Informaciju o strukturi kreditne podrške Investiciono – razvojnog fonda Crne Gore (IRF).

“IRF je u prva četiri mjeseca 2017. godine plasirao ukupno 38.868.642 eura u okviru različitih kreditnih linija za podršku razvoju biznisa i otvaranja novih radnih mjesta”, kazali su iz Vlade.

Naveli su da je u diskusiji naglašena posvećenost Vlade ostvarenju projektovanih ciljeva u ovoj oblasti, kao jednoj od ključnih poluga za ostvarivanje ekonomskog rasta i unapređenje kvaliteta života građana.

Posebno je ukazano na potrebu snažne aktivnosti fonda u Sjevernom regionu.

“Nadležni organi i institucije su zaduženi da uspostave jedinstvenu infrastrukturu za podršku razvoju preduzetništva koje se odnose na pripremu biznis planova za početnike, mlade, visokoškolce, žene i poljoprivredne proizvođače, te da o tome redovno izvještavaju Vladu”, kaže se u saopštenju.

Izvor: RTCG

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *