cbcg-640x330

Usvojene izmjene zakona o Centralnoj banci

Centralna banka (CBCG) samostalno će upravljati i raspolagati imovinom potrebnom za obavljanje njenih funkcija, pa i onom vrijednosti iznad 150 miliona eura o kojoj po važećim zakonima odlučuje Skupština.

To je definisano izmjenama Zakona o CBCG koje su juče usvojene u Skupštini.

Rasprave o važnim zakonskim rješenjima nije bilo. U sali nije bilo ministra finansija Darka Radunovića i guvernera CBCG Radoja Žugića. Oni borave u Vašingtonu na jesenjem zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke.

Vrhovna monetama institucija, dok je njom rukovodio guverner Milojica Dakić, pripremila je nova rješenja koja je Savjet CBCG usvojio u julu prošle godine. Te izmjene i dopune (koje su bile na javnoj raspravi početkom 2016) nijesu imale prolaz u Vladi prošle godine u kojoj je sadašnji guverner Žugić bio ministar finasija.

Nakon dolaska Žugića na mjesto guvernera, djelimično je dorađen nacrt.

Izbisani su predloži da Upravni sud ne odlučuje o predmetima koji su u nadležnosti CBCG i da CBCG nabavku roba, usluga i radova za svoje potrebe uređuje svojim propisom, a ne u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Zadržani su predloži da članovi Vlade ne prisustvuju sjednicama Savjeta CBCG, a Skupština da ne odlučuje o raspolaganju imovinom CBCG vrijednosti preko 150 miliona eura. Novo rješenje je i da CBCG treba nezavisno da raspolaže svojom imovinom, da Državna revizorska institucija (DRI) ne treba da radi reviziju ciljeva i odluka CBCG i da skupštinski Odbor za ekonomiju ne daje saglasnost za izbor nezavisnog revizora CBCG.

Za razliku od ranijeg rješenja gdje CBCG može, nakon konsultacija sa Vladom, da formira specijalne rezerve za pokriće određenih troškova u poslovanju, novo rješenje je da se Vlada ne konsultuje u vezi sa tim pitanjem. Rješenje je i da CBCG godišnji izvještaj o radu Skupštini dostavlja do kraja juna, a ne do kraja aprila i da se ne dostavljaju Vladi, na njen zahtjev, podaci i informacije u vezi sa ostvarivanjem ciljeva i izvršavanjem funkcija CBCG.

Novim rješenjima su izbrisane nadležnosti vice-guvernera, da bi se guverneru ostavilo da utvrđuje djelokrug rada pojedinih viceguvernera.

Važno rješenje je i da će CBCG ubuduće imati tri umjesto dva viceguvernera, a svih osam članova Savjeta imaće mandat šest godina i moći će na tu funkciju da se izaberu najviše dva puta.

Za CBCG ne važi rješenja iz Zakona o zaradama u javnom sektoru, za razliku od svih drugih državnih institucija koje su prepoznate u Ustavu Crne Gore, već će primanja zaposlenih u toj instituciji biti određivana njenim Statutom.

Skupština je usvojila izmjene sistemskog Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojima je Vlada odobrila opštinama da produže rok za podnošenje zahtjeva za prekoračenje budžetskog deficita,pod uslovom da novac koriste za finansiranje kapitalnih izdataka.

Senat DRI upozorava na moguće kršenje Ustava

Senat DRI je prošle godine ukazao da im je ograničeno pravo da vrše samo reviziju operativnih troškova, ne ciljeva i zadataka CBCG.

Senat DRI je ukazao da sa stanovišta ustavnog poretka nije dobro rješenje da se zakonom o jednom državnom organu ukidaju nadležnosti drugog državnog organa. Oni su upozorili na moguće kršenje člana 145 Ustava koji utvrđuje da zakon mora biti saglasan sa Ustavom. Nacrt izmjena zakona o CBCG u članu 76a predviđa da reviziju finansijskog poslovanja CBCG, DRI vrši u dijelu njene operativne efikasnosti upravljanja, ne ispitujući ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcije.

“Ta odredba moguće je u koliziji sa odredbom člana 144 Ustava koji utvrđuje nadležnosti DRI”, kazao je predsjednik Senata DRI Milan Dabović.

Izvor: Vijesti

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *