sertifikati

Uručeni sertifikati: Akreditacija kao garancija za kvalitet

Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG) je u prethodnom desetogodišnjem periodu je ispunilo sva očekivanja, uvažavajući standarde evropskih i međunarodnih institucija koje se bave oblašću akreditacije, i uspjelo da postane punopravni član najvažnijih međunarodnih asocijacija, kazao je državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Dragan Kujović na svečanosti povodom dodjele sertifikata o akreditaciji.

„Tu, prije svega, mislim na evropske standarde i politiku koji se primjenjuju u oblasti akreditacije, na obaveze koje proizilaze iz članstva Akreditacioniog tijela u međunarodnim asocijacijama, jačanje administrativno-tehničkih kapaciteta ATCG i jačanje međunarodne saradnje“, kazao je Kujović.

Prema njegovim riječima, međunarodna saradnja je jako važna jer oblast integracija predstavlja efikasan mehanizam za poboljšanje našeg statusa u oblasti reformi i dinamičnog ekonomskog rasta koji očekujemo, a koji omogućava građanima kvalitetniji život.

Direktor ATCG Ranko Nikolić uručio je sertifikate o akreditaciji za pet privrednih društava, i to: Laboratoriji za građevinska i geomehanička ispitivanja “Flemer Stone” d.o.o Nikšić; Nacionalnom sertifikacionom tijelu MONTECERT d.o.o. Herceg Novi; “Jugoinspekt Control” d.o.o Bar, Poslovna jedinica Sertifikacija; Crnogorskom institutu za sertifikaciju i kvalitet d.o.o Podgorica i Poliklinici “Dr Vuksanović”, Laboratorija za biohemijske analize.

„Ako se osvrnemo na činjenicu da je akreditacija mjera za uspostavljanje povjerenja na tržištu proizvoda i usluga i element infrastrukture kvaliteta jedne zemlje, onda je potpuno jasno da akreditovana tijela za ocjenjivanje usaglašenosti mogu obezbijediti državi i resornim ministarstvima dodatne i često neophodne resurse, i kao treća strana kompetentno i nepristrasno utvrditi da su proizvodi i usluge, sistemi i procesi provjereni, kvalitetni i bezbjedni“, kazao je Nikolić.

Sa druge strane, kako je kazao, akreditacija ili sertifikat o akreditaciji biće dokaz da građani dobijaju kvalitetnu uslugu i provjeren proizvod.

U ime akreditovanih organizacija, zahvalnost je izrazila Milica Vuksanović ispred Poliklinike „Dr Vuksanović“.

„Mi koji smo radili na akreditaciji znamo koliko je truda potrebno da se dođe do sertifikata. Sigurno da će akreditacija imati velikog značaja za naše dalje poslovanje, to bi trebalo da bude prednost u vođenju naših poslova koje vodimo“, kazala je Vuksanović i poručila da svi treba da nastave da rade na unapređenju kvaliteta poslove koje vode.

Akreditacija kao proces predstavlja provjeru kompetencija tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, kao što su ispitne laboratorije, sertifikaciona tijela, kontrolne kuće i sl. One organizacije koje ispune uslove kroz provjeru zaslužuju sertifikat o akreditaciji, a ispunjenost uslova se kroz redovni nadzor provjerava najmanje jedanput svake godine.

 

Izvor: PR Služba Ministarstva ekonomije

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *