msp_1_1

U prvoj polovini godine Investiciono-razvojni fond odobrio preko 100 miliona eura kredita

Za prvih šest mjeseci 2018. godine Investiciono-razvojni fond odobrio je 102,1 milion eura plasmana, što je za 25 odsto više od realizacije za isti period prošle godine, kazala je za Privredni portal savjetnica za odnose s javnošću u ovoj instituciji Maša Vukasojević.

Od 102, 1 milion u prvoj polovini godine, IRF je realizovao za dugoročne kredite 74,1 milion eura, a za kratkoročne 28 miliona. Porast se bilježi i kada je u pitanju kreditiranje preduzetništva. “Za šest mjeseci ove godine čak 40 odsto ukupnog broja kreditnih plasmana u iznosu od 8,4 miliona eura namijenjeno je kreditnim linijama za podršku preduzetništvu, koja je za isti period prošle godine iznosila 2,1 milion eura. U fokusu su i prioritetni sektori razvoja crnogorske privrede – turizam i ugostiteljstvo, poljoprivredna proizvodnja i generalno proizvodnja, pa je u tim sektorima i plasiran najveći broj kredita u prvoj polovini ove godine”, istakla je Vukasojević. Pored značajne podrške sektoru turizma i ugostiteljstva za prvih šest mjeseci 2018. godine IRF je u velikoj mjeri podržao i projekte iz sektora proizvodne djelatnosti i to u iznosu od 18,7 miliona eura, što je preko 100 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

IRF APLICIRAO ZA PRISTUP GARANTNOM FONDU COSME

Pored ostvarenih rezultata, uspostavljanje i razvijanje međunarodne saradnje je od posebnog značaja za IRF i predstavlja uslov za kvalitetne kreditne linije. “IRF je u aprilu ove godine aplicirao za pristup Garantnom fondu COSME programa i u toku su pregovori sa predstavnicima Evropskog investicionog fonda. Naime, COSME program je inicijativa EIF-a za razvoj konkurentnosti SME sektora u EU i zemljama kandidatima”, naglasila je Vukasojević.

M.R.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *