legalizacija-kuca-660x330

U Podgorici počelo knjiženje nelegalnih kuća

Izmijenjeni Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti prije dva dana stupio je na snagu čime su stvorene pretpostavke da građani mogu upisavati bespravne objekte i na taj način krenuti u proces legalizacije. U pravni sistem uvedena je norma da nekretninu može upisati i “graditelj objekta koji nije izgrađen u skladu sa zakonom ili je izgrađen na više parcela ili na tuđem zemljištu, uz upis zabilježbe tereta u G listu nepokretnosti”.

Rok do kada građani mogu podnositi dokumentaciju za legalizaciju bespravnih objekata ističe 15. jula.

Da je počela primjena zakona i da su građani počeli da donose elaborate na ovjeru, saopštio je Dragan Kovačević, direktor Uprave za nekretnin, piše Dan.

“Izmjenjeni Zakon o državnom premjeru i katastru je u srijedu stupio na snagu. Od jutros katastri primaju zahtjeve i postupaju po novoj zakonskoj odredbi. Knjižiće se svi objekti na vlasnike sa zabilježbom u listu “G” da su izgrađeni bez građevinske dozvole. Od kada smo počeli da radimo ima gužve. Izvršili smo prekompoziciju i na uštrb drugih radnih mjesta pa se nadam da ćemo do15. jula sve uknjižiti. Ima dosta posla i za geodetske firme i puno zavisi od njih da li će one uspjeti da obave svoj posao. Mada mislim da će sve uspjeti da završe jer ih ima preko sto”, navodi Kovačević.

Kovačević dodaje da građani iz katastra uzimaju vlasničke listove, ovjerene geodetske elaborate nakon toga ih nose u sekretarjiate lokalnih samouprava gdje popunjavaju formulare i predaju zahtjeve za legalizaciju.

Usluge katastra se plaćaju, a Kovačević objašnjava kolike su cijene.

“Za list nepokretnosti treba izdvojiti tri eura, administrativna taksa je pet, ovjera elaborata je pet eura, sprovođenje takođe pet eura. Podaci o detaljnim tačkama od 1:1000 koštaju euro, a za podatke o detaljnim tačkama 1:2500 treba platiti 50 centi”, navodi Kovačević.

U zgradi Uprave za nekretnine oko deset časova juče je bilo desetak građana koji su čekali da predaju dokumentaciju. Među njima je bio i Arben Avdijaj koji je došao da preda na ovjeru elaborat.

“Donio sam da ovjerim elaborat i sve to što je potrebno da se završi u katastru. Nijesam puno čekao valjda što je prvi dan, uspio sam da sve to završim. Ostalo je samo da čekamo i da dobijemo odgovor od Uprave za nekretnine da nastavimo sa daljom procedurom”, kaže Avdijaj.

Red da preda dokumentaciju 15 minuta je čekao i Nikola Milačić.

“Na Koniku imamo kuću koja je odavno napravljena ali smo je nadogradili. Prošle su godine od kada smo odlučili da to treba da se legalizuje i evo došli smo da predamo dokumentaciju. Gužve nije bilo za sada, ja sam čekao 15 minuta i završio posao. Saopšteno mi je da će dokumentacija biti završena u utorak, tako da sam ja zadovoljan”, rekao je Milačić.

Izvor: Bankar

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *