shape-660x330

Švedski milijarder daje 5 miliona ako uspijete da riješite ovaj problem

Švedski milijarder Laslo Zombatfalvi, osnivač Fondacije za globalne izazove, planira da isplati pet miliona dolara onome ko uspije da riješi trenutnu veoma zapetljanu situaciju po pitanju svjetskih zbivanja.

Kao što je Laslo nedavno napisao u poruci, objavljenoj na sajtu Fondacije, svijetu je potrebna nova ideja i filozofija uređenja država, koja će izvući čitavu planetu iz problema kojima se ne vidi kraj, a za rješavanje uzroka je možda i prekasno.

Nagrada će biti dodijeljena onom pojedincu, grupi, univerzitetu, kompaniji ili udruženju koje može da posluje bilo gdje na svijetu, a koje predloži najbolje alternativno rješenje za model državnog uređenja, bilo da taj predlog bude nešto poput „popravnog ispita“ za već postojeće i poznate ili kao potpuno nova reforma cjelokupnih nama do sada poznatih modela državnih uređenja.

Novi model morao bi da bude jasan, da jasno definiše probleme i da ukaže u kojoj sferi uređenja bi morale da se naprave promjene i koje bi to promjene bile, a neki od problema na koje Fondacija sama ukazuje su klimatske promjene, prenaseljenost, povećanje broja stanovnika u određenim djelovima svijeta i siromaštvo!

Izvor: Bankar

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *