uprava-policije-1

Stop sivoj ekonomiji: U upravama će raditi 180 visokoškolaca

Kroz program “Stop sivoj ekonomiji” u periodu od šest mjeseci, 180 visokoškolaca biće zaposleno u Poreskoj upravi, Upravi za inspekcijske poslove i Upravi policije.

To je odlučeno na današnjoj sjednici Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje, a za namjenu pomenutog programa odobreno je 555.000 eura.

Visokoškolci će primati mjesečnu zaradu od 300 eura, a njihov posao biće da asistiraju inspektorima na poslovima pri registraciji poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranja, kontroli ispravnosti registracionih prijava i rješenja o registraciji, primjeni pozitivnih poreskih propisa, prijemu i obradi poreskih prijava, obradi i sređivanju poreskih evidencija, radu call centara, realizaciji Projekta „Budi odgovoran“ i drugim poslovima suzbijanja sive ekonomije.

Program “Stop sivoj ekonomiji” sprovodi ZZZ, u saradnji sa ministarstvima rada i socijalnog staranja, finansija, unutrašnjih poslova – Poreskom upravom, Upravom policije i Upravom za inspekcijske poslove.

Realizuje se na teritoriji Podgorice, Cetinja i svih opština u Crnoj Gori.

Kako je predviđeno, do kraja godine,  u Poreskoj upravi biće angažovano 80 mladih, u Upravi za inspekcijske poslove 60, a njih 40 radiće u Upravi policije.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *