Sektor elektronskih komunikacija na nivou razvijenih evropskih zemalja

Sektor elektronskih komunikacija u Crnoj Gori je na nivou razvijenih evropskih zemalja, što se može zaključiti na osnovu rasta broja korisnika elektronskih komunikacionih usluga, rasta saobraćaja, načina na koji građani prihvataju nove elektronske komunikacione usluge, broja operatora elektronskih komunikacija na tržištu i ulaska novih, kazala je Generalna direktorica Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar Ratka Strugar.

izlozba-2

Strugar je danas u Podgorici otvorila izložbu učila i edukativnih kompleta iz oblasti telekomunikacija, mikro-elektronike, robotike i informatike, koju su Ministarstvo ekonomije i Savez radio-amatera Crne Gore organizovali povodom obilježavanja Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva.

„Crna Gora je prepoznala značaj informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) za državni progres i ovoj oblasti je posvetila veliku pažnju, izdižući je na nivo prioriteta u svojim razvojnim planovima. Prethodni period je obilježio intenzivan i dinamičan razvoj telekomunikacija i informacionog društva u Crnoj Gori“, kazala je Strugar.

Prema njenim riječima, usaglašavanjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti elektronskih komunikacija sa pravnom tekovinom EU za operatore je stvoren dobar ambijent za poslovanje i dalje investiranje u tržište telekomunikacija, dok se građanima nudi mogućnost izbora operatora i kvalitetnih elektronskih komunikacionih usluga, po pristupačnim cijenama.

„Elektronske komunikacione mreže i infrastruktura u Crnoj Gori, omogućavaju primjenu najsavremenijih tehnologija za pružanje usluga. Preko takvih mreža i infrastrukture korisnicima u Crnoj Gori se nude skoro sve postojeće elektronske komunikacione usluge koje se pružaju u svijetu i koje trenutno zadovoljavaju potrebe građana“, kazala je Strugar i dodala da digitalna Crna Gora – zemlja koja prepoznaje ekonomski i društveni potencijal IKT-a, ostaje vizija razvoja informacionog društva Crne Gore.

izlozba-1

Predstavnik Saveza radio-amatera Crne Gore Đuro Vučinić kazao je da obilježavanje ovog datuma Savez posebno baštini kao kvalitetnu tradiciju države Crne Gore koja je prva na Balkanu 1904. godine imala telekomunikacionu stanicu na Volujici iznad Bara.

„To je jubilej kojim svi moramo da se ponosimo. Želimo da nastavimo ovu tradiciju koja traje više godina i da zajedno prosljavljamo Svjetski dan telekomunikacija“, kazao je Vučinić.

Bivši, dugogodišnji predsjednik Saveza radio-amatera i jedan od njegovih najstarijih aktivnih članova  Veselin Babić kazao je da radio klubovi imaju značajnu ulogu u edukaciji mladih kada je oblast telekomunikacija u pitanju.

„Mnogi od stručnjaka u ovoj oblasti svoja prva znanja stekli su upravo u Radio klubu. Zato se društvo mora okrenuti radio amaterima i stvoriti im potrebne uslove za rad sa mladima“, kazao je Babić.

Savez radio amatera organizovao je jednomjesečnu manifestaciju „Mjesec telekomunikacija – Dani otvorenih vrata“ koja traje od Svjetskog dana radio-amatera, 18. aprila do Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva, 17. maja, a obilježena je nizom aktivnosti koje na primjeren, a mladima interesantan način promovišu telekomunikacione i informacione  tehnologije i uopšte nauku i moderno informaciono društvo.

Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva obilježava se povodom potpisivanja prve Međunarodne telegrafske konvencije 1865. godine, kao i ustanovljenja Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) 1969. Tema ovogodišnjeg  Svjetskog dana je „Big Data for Big Impact“. Fokusira se na snagu „Big data“ za razvoj društva i ima za cilj da istraži kako da se nesavršeni, složeni i često nestrukturirani podaci pretvore u korisne informacije u kontekstu razvoja.

Izvor: PR Služba Ministarstva ekonomije

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *