Savjetovalište za zaštitu potrošača

Savjetnik za pravne i opšte poslove, dipl. pravnik Rade Zarubica

Savjetovalište za zaštitu potrošača je prvo savjetovalište ovog tipa u Crnoj Gori i osnovano je u saradnji Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis i Ministarstva ekonomije, te će u saradnji sa lokalnom samoupravom djelovati na teritoriji Opštine Nikšić.  Savjetovalište će pružati podršku preduzetnicima, građanima i svim ostalim zainteresovanim licima u oblasti zaštite potrošača.

Zainteresovani u Savjetovalištu mogu dobiti pravni savjet, pomoć prilikom preduzimanja radnji u cilju pravne zaštite, kao i uputstva kojem se organu, instituciji i drugim relevantnim licima obratiti u konkretnom slučaju.

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak od 7 do 15 časova

Kontakt

Tel.:+382 40 280 431
Email: savjetovaliste.tehnopolis@gmail.com

Posjetite nas i na Facebook-uSavjetovalište za zaštitu potrošača