banane-660x330

Sa tržišta povučeno više od 2000 kilograma banana

Zbog toga što nije ispunila kriterijume bezbjednosti, uništena je i pošiljka jezgra oraha – teška 100 kilograma

Inspektori koji kontrolišu hranu, u oktobru su uništili pošiljku banana težine 2.175 kilograma jer su utvrdili da nijesu ispunile kriterijume za kvalitet proizvoda – piše u izvještaju Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Zbog toga što nije ispunila kriterijume bezbjednosti, uništena je i pošiljka jezgra oraha – teška 100 kilograma. Inspektori su uništili i 27 sadnica citrusa iz zdravstvenih razloga, jer su utvrdili da sadrže CTV virus (citrus tristeza virus), a zbog lošeg kvaliteta zabranili su uvoz čak 7.739 kilograma ploda masline. Kako piše u dokumentu, fitosanitarni inspektori su u unutrašnjoj kontroli kontrolisali bezbjednost hrane, odnosno Inspektori zabranili uvoz sadnica citrusa zbog CTV virusa Sa tržišta povučeno više od 2.000 kilograma banana Zbog toga što nije ispunila kriterijume bezbjednosti, uništena je i pošiljka jezgra oraha – teška 100 kilograma rezidua pesticida i drugih kontaminenata.

– Rađena je kontrola zdravstvenog stanja bilja sa akcentom na uzorkovanje biljnog materijala na prisustvo štetnih organizama citrus tristeza virus (CTV), xylella fastidiosa, potato tuber spindle viroid PTSV, KCN, epitrix, virusa krastavosti i drugih štetnih organizama. Rađena je i kontrola kvaliteta, sertifikacija i zdravstveno stanje sjemenskog i sadnog materijala.

Zatim kontrola propisanih uslova za rasadnike, kontrola prometa pesticida i đubriva u pogledu ispunjenosti propisanih uslova za promet, kontrola rezidua pesticida u hrani biljnog porijekla, kontrola registrovanih sredstava za zaštitu bilja, kvaliteta sjemena i sadnog materijala, kao i uslova u objektima za njihovo skladištenje i čuvanje – precizirano je u izvještaju.

Kako piše, u unutrašnjoj kontroli, urađeno je 89 inspekcijskih pregleda i to 166 redovnih, tri po inicijativi i 20 kontrolnih. – Broj inspekcijskih pregleda na osnovu zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja – 85, zakona o sredstvima za ishranu i zaštitu bilja – 27, zakona o sjemenskom i sadnom materijalu – 46 i zakona o bezbjednosti hrane – 31 pregled – piše u dokumentu.

Dodaju da je uzeto ukupno 93 uzorka. Zbog utvrđenih nepravilnosti, kako se navodi, inspektori su preduzeli upravne mjere i radnje – rješenje o zabrani proizvodnje i stavljanja u promet, dva rješenja o oduzimanju i uništenju robe, dva rješenja za stavljanje robe van prometa i četiri rješenja za otklanjanje nepravilnosti manjeg rizika za čije otklanjanje je potrebno kraće vrijeme. Inspektori su izdali četiri prekršajna naloga.

Izvor: Bankar

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *