inbound-1

Rise Up: Inbound marketing kao prekretnica u svijetu digitalnog marketinga

Prvi trening centar za razvoj poslovnih vještina – Rise Up, organizovao je trening na temu “Inbound marketing” u petak, 9. juna u Podgorici.

Trening je vodila Maja Jaredić, direktorica marketinga u kompaniji Flight Media, koja je učesnicima približila aktuelna pitanja koja se tiču ovog pristupa u digitalnom marketingu.

rise-up-final

Vodeći se činjenicom da je Internet danas moć odlučivanja stavio u ruke potrošača, te da se danas sve više borimo za pažnju, a ne za prostor, Jaredić je navela neke osnovne razlike između tradicionalnih i modernih pristupa u marketingu.

Outbound vs. Inbound

Tradicionalni marketing kroz različite načine pokušava da “preotme” pažnju potrošača, koristeći agresivne metode. S druge strane, inbound marketing okreće krute tradicionalne metode naglavačke – on se fokusira na privlačenje klijenata kroz kreiranje različitih edukativnih internet sadržaja. Cilj ovakvog pristupa je da stvori i pruži vrijednost, pretvarajući strance u promotere brenda.

Jaredić je dalje objasnila razliku između idealnog kupca (Buyer Persona) i procesa kupovine (Buyer Journey), kao polaznih tačaka jedne inbound strategije.

Buyer Persona ima za cilj da predstavi polu-fiktivni prikaz idealnog kupca, njegovih osobina, demografskih karakteristika, problema, želja, pa čak i dnevnih aktivnosti. Ovaj prikaz mora biti zasnovan na istraživanju tržišta ili analizi vaših trenutnih kupaca, među kojima možete povezivati zajedničke karakteristike, trendove, probleme i pitanja.

Buyer Journey je proces kroz koji vaš idealan kupac prolazi od trenutka kada shvati da ima potrebu/problem dok ne kupi proizvod ili uslugu. Ovaj proces podrazumijeva 3 faze, i to:

1. prepoznavanje želje ili problema;
2. razmatranje ponuđenih opcija ili rješenja;
3. donošenje odluke.

U skladu sa fazom u kojoj se idealni kupac nalazi mi kreiramo sadržaj i usmjeravamo ga dalje.

inbound-2

Jaredić je istakla i značaj takozvanih SMART ciljeva, kao i pojam “Smarketing”, koji objedinjuje funkcije prodaje (sales) i marketinga.

Osim toga, bilo je više riječi i o karakteristikama uspješnog vebsajta. osnovama blogginga i društvenim mrežama.

Web, blog & social networks

Kao glavni marketing alat i jedan od ključnih elemenata digitalnog marketinga, uspješan vebsajt mora biti jasan, lako vodi kupca kroz njegov proces kupovine, informativan je i stalno se mijenja kako bi pratio strategiju i omogućio dostizanje zadatih ciljeva. Samim tim, dobro korisničko iskustvo (user experience) dovešće do boljih rezultata prodaje.

Navodeći kvalitetan sadržaj kao ključnu vrijednost za dobro pozicioniranje i ostvarivanje komunikacije sa klijentima, Jaredić je učesnicima objasnila da treba početi od vašeg idealnog kupca i njegovog procesa kupovine, te da kroz pravilan izbor tema iskoristite blog kako bi strateški promovisali svoj sadržaj.

Osim toga, još jedan dobar kanal komunikacije predstavljaju društvene mreže, koje su ujedno idealne za istraživanje i blisko posmatranje tržišta, uz vrlo niske troškove. One omogućavaju povezivanje sa proizvodima ili brendom, humanizuju brend, olakšavajući proces kupovine. Osim toga, društvene mreže omogućavaju dvosmjernu komunikaciju sa potencijalnim kupcima, što nijedna metoda tradicionalnog marketinga ne omogućava.

Email

Kao još jedna vrijedna valuta u digitalnom svijetu navode se email kampanje, koje moraju biti stečene i personalizovane, kako bi na pravi način pomogle potencijalnom kupcu da napreduje kroz faze procesa kupovine tako što pružaju pravu informaciju u pravo vrijeme.

Radionica je zaključena pričom o kreiranju procesa i aktivnosti koje će korisniku omogućiti dolazak do potencijalnih klijenata, odnosno konvertovanje posjetioca sajta u kontakte, a nakon toga u kupce (Lead Generation).

Inbound Marketing trenutno je vodeći pristup u svijetu digitalnog marketinga. Njegova osnova je kreiranje korisnih i zanimljivih sadržaja u kontekstu ciljeva kompanije, kojima se privlače potencijalni korisnici. Umjesto tradicionalnih metoda koje za cilj imaju prekidanje korisnika u nekoj aktivnosti kako bi se plasirala marketing poruka, Inbound Marketing pruža pravi sadržaj u pravo vrijeme.   

Inbound Marketing je odgovor na promjene u odnosima moći između kupaca i prodavaca koja je danas apsolutno na strani kupaca, zbog količine dostupnih informacija, istraživanja, širokog spektra konkurencije, itd. Inbound Marketing je sistem koji podržava tu promjenu i čiji je cilj dalje osnaživanje kupaca. 

Sljedeći trening u organizaciji Rise Up centra održava se 22. juna na temu “Emocionalna inteligencija”.

Autor: Aleksandra Mrkaić

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *