turizam-1000x555

Riješiti odredbu u vezi sa turističkim vodičima

Odredba Zakona o turizmu i ugostiteljstvu koja predviđa da turistički vodiči moraju biti preduzetnici ili zaposleni u turističkoj agenciji, predstavlja biznis barijeru, zbog čega je treba izuzeti, ocijenjeno je na Odboru Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore (PKCG).

Dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, Rade Ratković, kazao je da je ta odredba tužna priča o regulativi za turističke vodiče Crne Gore.

“Neko se sjetio da gura turističke vodiče u majstorska zanimanja. Je li turistički vodič zanatlija ili majstor? Turitički vodič nije majstorsko zanimanje. On je interpretator, predaje i vodi grupu ljudi, a ujedno ih i zabavlja”, rekao je Ratković na sjednici Odbora.

Prema njegovim riječima, te odredbe se moraju izvuči iz korpusa stručnih zanimanja. On je dodao da je to povremeno zanimanje u turističkoj seozni, prije svega, zbog čega treba naći rješenje da se ta odredba, da se ne može biti vodič ukoliko neko nije preduzetnik, eliminiše, odnosno ne primjenjuje do izmjene zakona.

“To je posao koji je vezan za osobu i zavisi dosta od same persone. Ova odredba je nesrećna i ima karakter biznis barijere. Traži se mimo svih drugih zemalja da turistički vodič bude registrovan, da mu to bude osnovno cjelogodišnje zanimanje i da se upiše kao preduzetnik”, kazao je Ratković.

On smatra da ne bi trebalo praviti probleme turoperatorima i stranim vodičima, odnosno da se ne kontroliše njihov radni status u njihovoj zemlji.

Predsjednik Asocijacije turističkih vodiča Budve, Dragan Boričić, zamolio je sve da se uključe i da pokušaju u narednom periodu da riješe to pitanje, kako bi vodiči dobili stimulans da obavljaju posao onako kako treba.

“Posao turističkih vodiča je sezonski, koji počinje najranije krajem marta i završava krajem oktobra. Po novom zakonu, turistički vodiči ne mogu da budu vodiči ako nijesu prijavljeni u poreski sistem, odnosno ako nijesu stalno zaposleni u nekoj turističkoj agenciji ili preduzetnici”, naveo je Boričić.

U tom slučaju, kako je dodao, moraju 12 mjeseci da plaćaju obaveze državi, što je nemoguće zbog same prirode tog posla.

“Stavljam akcenat na hrvatski zakon, kojim su oni jako zadovoljni”, rekao je Boričić.

On smatra da treba riješiti problem Luke Kotor, jer je velika sramota da crnogorski vodiči moraju da stoje ispred glavnih ulaznih vrata Luke Kotor i ne mogu da uđu, jer većina nije prijavljena u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

“Ovaj zakon ne dozvoljava dopunsku djelatnost, a znate koliko imamo kolega koji imaju licencu koji su, na primjer, nastavnici ili obavljanju neku djelatnost u turizmu i koji su potrebni tokom visoke turističke sezone”, rekao je Boričić.

Prema njegovim riječima, ako oni ne mogu da rade, doći će do otkazivanja stranih kompanija, jer neće moći da ih opsluže.

“Takođe, novi vodiči koji su položili prilikom stupanja na snagu ovog zakona, ne mogu da uzmu licencu jer nijesu upisani u CRPS-u”, naveo je Boričić.

Turistički inspektor Branko Mandrapa, kazao je da je zakon trebalo donijeti zbog usklađivanja sa EU, jer je uveo neke novine, što je veoma dobro.

“Međutim, sa vodičima imamo problem sa kontrolom. Država je propisala da posebni lokaliteti moraju imati crnogorskog vodiča sa licencom. Imao sam slučaj gdje sam zaustavio stranog vođu grupe koji nije imalo licencu našeg vodiča. Došao je na sud, ali nije bilo sankcije”, kazao je Mandrapa.

On je naveo da veliku manu predstavlja to što vodiči koji nemaju položenu licencu u Crnoj Gori nemaju sankciju, nego ima onaj koji je slučajno zaboravio ili ne nosi legitimaciju.

“Takođe, u vezi sa stranim vodičima – može li taj vodič da zna o Cetinju kao naš? Uveo bih neki reciprocitet, odnosno kao što oni rade sa nama, tako i mi sa njima”, rekao je Mandrapa.

On smatra da država treba da kontroliše i tu djelatnost, ali nije siguran da to treba da bude svedeno na klasičan nivo CRPS-a.

“Mislim da treba naći bolji model da se uvaži zvanje i znanje”, dodao je Mandrapa.

Generalna direktorica Direktorata za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu, Olivera Brajović, kazala je da što se tiče turističkih vodiča intencija zakona bila da se uredi ta djelatnost.

“Iz tog razloga smo definisali normu da on bude upisan u CRPS-u ako samostalno obavlja tu djelatnost, a ako ne da bude zaposlen u turističkim agencijama, ali ne piše da mora biti stalno zaposlen”, dodala je Brajović.

Ona je kazala da su, u cilju pronalaženja rješenja, shvatili da se najveći problem odnosi na one koji to obavljaju kao dopunsku djelatnost.

“Imali smo sastanke sa predstavnicima Poreske uprave (PU) i Luke Kotor oko toga da se nađe rješenje za njhove legitimacije i iskomuniciraćemo sa drugim ministarstvima u vezi sa tim”, rekla je Brajović.

Ona je dodala da je boravak predstavnika turoperatora definisan Zakonom o strancima, za šta će takođe pokušati da nađu rješenje.

Izvor: Cdm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *