dejan-vujacic-1000x555

Razmišlja se da osnivački kapital za banke bude više od pet miliona

U Centralnoj banci razmišljamo o podizanju kapitala za osnivanje banaka, odnosno kreditnih institucija sa sadašnjih pet miliona eura, vodeći računa o ostvarivanju osnovne funkcije regulatora očuvanju i podsticanju stabilnosti finansijskog sistema, kazao je u intervjuu Pobjedi Dejan Vujačić, direktor Sektora za kontrolu banaka Centralne banke. On je dodao da je u toku izrada novog zakona o kreditnim institucijama.

“Imajući u vidu veličinu crnogorskog tržišta, u posljednje vrijeme pojedine međunarodne institucije postavljaju pitanje o potencijalnoj zasićenosti tržišta sa 15 postojećih banaka. Smatram da će odgovor na to pitanje najbolje dati tržište. Naime, ukoliko tržište ne može da podnese ovoliki broj banaka, neminovno je da u budućem periodu možemo očekivati konsolidaciju, odnosno spajanja nekih banaka. Međutim, ne treba zaboraviti da su pojedine banke na našem tržištu osnovane sa posebnim namjenama, da podrže pojedine projekte ili su fokusirane na određene tržišne niše”, kazao je Vujačić.

Prema jegovim riječima u posljednje vrijeme aktuelna postaje i želja da se uđe na područje investicionog bankarstva.

“Upravo u tom segmentu i vidim dominantan motiv za osnivanje novih banaka, s obzirom da nema previše prostora za bavljenje tradicionalnim bankarskim poslovima primanja depozita i davanja kredita. U tom slučaju Crna Gora bi se, zbog svoje atraktivnosti kao investiciona destinacija, koristila kao platforma za poslovanje u kojem je cijeli svijet tržište. Interesovanje za osnivanje novih banaka ne jenjava, pri čemu, po najavama pojedinih investitora, u skorijem periodu možemo očekivati i konkretne aplikacije. Kao i do sada, sve aplikacije će biti razmatrane na profesionalan i odgo voran način, vodeći računa o realnosti podnesenih biznis planova, snazi i reputabilnosti potencijalnih investitora, kao i legalnosti novca koji žele da investiraju u banku”, istakao je on.

Vujačić tvrdi da je bankarski sektor u Crnoj Gori, kao cjelina, je stabilan, adekvatno kapitalizovan, visoko likvidan i profitabilan, pri čemu ga karakterišu pozitivni trendovi.

Izvor: Pobjeda

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *