post-660x330

Radović: Da se oporezuju pošiljke iznad 75 eura

Direktor Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija Novo Radović, saopštio je danas na parlamentarnom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, da bi za Vladu bilo prihvatljivo da se oporezivanje pošiljki iz inostranstva bude iznad 75 eura vrijednosti.

Podsjetimo, Ministarstvo je prvobitno predložilo zakon koji predviđa da se smanji granična vrijednost za komercijalne poštanske pošiljke za koje se ne plaćaju carinski troškovi i PDV sa sadašnjih 150 eura na samo 22 eura.

Radović  je rekao na Odboru  da je 319.000 posiljki trgovine preko interneta bilo u prošloj godini.

Prvobitni predlog je izazvao revolt javnosti pa su građani najavili potpisivanje peticije za obaranje predloga propisa.

A Liberalna partija (LP) zahtijevaće da se građani oslobode dodatnih nameta i poreza na poštanske pošiljke, odnosno da se odbace izmjene Zakona o PDV koje predviđaju oporezivanje svih pošiljki preko 22 eura vrijednosti umjesto dosadašnjih 150 eura vrijednosti. Ovakav namet građanima neprihvatljiv je, smatraju u Liberalnoj partiji.

“Slobodno tržište u demokratskoj državi predviđa što manje regulacija i nameta građanima u cilju što veće cirkulacije dobara, roba i usluga,odnosno pospješivanje trgovine i razmjene. Ovakva mjera Vlade samo će zaustaviti tržište, smanjiti promet robe i obeshrabriti građane da trguju sa inostranim tržištem”, saopštio je portparol LP-a Ammar Borančić.

Ovo je, kako je naveo, posebno važno za online trgovinu koja je, konačno, snažnije zaživjela u Crnoj Gori i koja je odraz modernih svjetskih tokova i jačanja informatičke kulture u društvu. Roba i dobra koja građani trguju na takav način prelaze cifru od 300 hiljada artikala što je dokaz svrsishodnosti ovakve trgovine i uspješnosti slobodnog online tržišta. Ovakvu robu građani pretežno koriste za ličnu upotrebu i nonsens je da na robu takvog karaktera bilo ko pridodaje carinske i poreske namete.

Izvor: Bankar

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *