struja

Računi za struju se neće povećati

Status povlašćenog proizvođača, koji ima pravo na podsticaje, do sada je dobilo devet malih hidroelektrana (mHE), a ove godine će taj status dobiti još tri mHE, rekla je “Vijestima” ministarka ekonomije Dragica Sekulić.

Podsticaji za obnovljive izvore energije (OIE) za svaku godinu se definišu na osnovu ukupnog broja objekata. U ovoj godini status povlašćenog proizvođača dobiće još mHE Bistrica vodotok Bistrica-pritoka Ljuboviđe u Bijelom Polju, investitora Hydro Bistrica Podgorica, mHE Babino Polje u Plavu investitora Kronor Podgorica i mHE Piševska rijeka u Andrijevici investitora Igma Energy Andrijevica. Dakle, radi se o svega tri nove mHE, dok je najveći uticaj na promjenu iznosa podsticaja upravo od vjetroelektrana, kazala je Sekulić.

Osnivač Hydro Bistrice je Sinerdži sa partnerima Vlasnik Igma enerdžija je Igma Grand Igora Mašovića, brata gradonačelnika Andrijevice Srđana Mašovića. Osnivači Kronora su Kroling, Mont Hidro i Normal company.

Na pitanje da li je tačno da će potrošači preko mjesečnih računa plaćati sada, nakon povećanja podsticaja sa 0,129 centi za kWh na 0,473 centa, cijenu struje veću i do šest odsto, Sekulić je odgovorila da to nije tačno.

Cijena električne energije je tržišna kategorija. Podsticaji za OIE su druga kategorija i njih utvrđuje Ministarstvo ekonomije na osnovu regulative i metodologije koja usklađena sa metodologijom EU. Građani ne plaćaju čitavu podsticajnu cijenu, već razliku između tržišne i podsticajne“, rekla je Sekulić.

Ministarstvo je, kako je dodala, radilo procjenu na reprezentativnim računima za struju i došlo do rezultata da će iznos računa za januar za jedno domaćinstvo biti isti kao i u novembru 2016, za potrošnju od 500 kWh.

Ako govorimo o prosječnom računu, taj račun bi bio čak i manji. Dakle moramo da imamo u vidu umanjenje cijena električne energije, kada govorimo o uticajima na račun, kazala je Sekulić.

Ona tvrdi da Ministarstvo, preko Savjeta za zaštitu potrošača, do sada nije dobilo nijedan zvaničan prigovor građana na stavku računa za struju koja se odnose na naknadu za OIE.

Ovo ne znači da građani nijesu imali prigovore na račune, naprotiv, ali ne na ovu stavku. Svaki građanin može da provjeri koliko plaća podsticaje za OIE na poleđini svog računa, kao odvojenu stavku i radi bolje zaštite prava potrošača, rekla je Sekulić.

Izvor: bankar.me