bd-okrugli-sto-1000x555

Purišić: Vlade i socijalni partneri da rade na poboljšanju uslova rada

Vlade i socijalni partneri trebaju zajedno da rade na sprovođenju mjera za rješavanje neadekvatnih uslova rada, da podržavaju efikasne tranzicije na tržištu rada, promovišu jednakost i nediskriminaciju, poručio je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić. On je govorio u Budvi, na sedmom okruglom stolu socijalnog dijaloga u jugoistočnoj Evropi koji je organizovan na temu Nestandardni oblici zapošljavanja u uslovima globalizacije i digitalizacije.

Kako je dodao, treba da se obezbijedi adekvatno socijalno osiguranje za sve, promovišu bezbijedna i zdrava radna mjesta, osiguraju slobodu udruživanja i prava kolektivnog pregovaranja, da se poboljša inspekcija rada i riješe problemi i izazovi nastali u nesigurnim oblicima zapošljavanja u kojima se ne poštuju temeljna prava na radu.

Purišić je kazao da je unaprjeđivanje znanja i razumijevanje ove važne teme u svijetu rada, razumijevanje izazova i oblikovanje perspektiva, glavni zadatak svih odgovornih aktera.

“Nestandardni oblici zapošljavanja često imaju negativne implikacije na gotovo sve aspekte radnih uslova, uključujući zapošljenje, zaradu, radno vrijeme, zaštitu i zdravlje na radu, socijalno osiguranje, stručno osposobljavanje i zastupanje i druga osnovna načela i prava na radu”, saopštio je ministar.

On je naglasio da svijet rada nije statičan, te da predstavlja izazove koji trebaju odgovore u vidu adekvatnih politika.

Mijenjanje propisa i politika, da bi se obezbijedio dostojanstven posao za sve, kako navodi, zahtijeva  kontinuiran napor i angažman društva.

Purišić je zaključio da se smjernice međunarodnih standarda rada i nacionalnih praksi temelje na shvatanju da bez dostojanstvenih radnih mjesta nema dovoljno podrške za smanjenje nesigurnosti radnika, kao i da se radnici manje osjećaju nesigurno ako žive u socijalnoj državi gdje su njihove osnovne potrebe garantovane kroz socijalnu zaštitu i druge socijalne politike.

Na skupu su govorili i Matijas Veber, direktor regionalnog projekta za radne odnose i Socijalni dijalog u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Srbije, Zoran Đorđević, kao i predstavnici resornih ministarstva i socijalnih partnera iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Slovenije, Rumunije i Makedonije.

Okrugli sto su organizovali Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore i fondacija Friedrich Ebert, u saradnji sa Savezom sindikata, Unijom slobodnih sindikata i Unijom poslodavaca Crne Gore.

Izvor: Cdm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *