nekretnin-660x330

Projekat 1000+: u ponudi i stanovi u starogradnji

Građanima će biti ponuđen nastavak “1000 plus” projekta, uz raznovrsnije i jeftinije stanove i još povoljnije kreditne uslovekazao je za Pobjedu generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja Marko Čanović.

U tom smislu, kako je dodao, predloženo je da u okviru ponude treće faze budu ponuđeni i ranije izgrađeni stanovi u starogradnji koji zadovoljavaju sve uslove i kriterijume energetske efikasnosti.

Imajući u vidu kontinuiranu potrebu građana za rješavanjem stambenih pitanja, posebno osjetljivih socijalnih kategorija, inicirali smo razgovor sa partnerima iz Banke za razvoj Savjeta Evrope i nakon toga pripremili platformu koja je identifikovala sve izazove sa kojima smo se suočavali, na osnovu čega ćemo uraditi mehanizme za njihovo prevazilaženje“, kazao je Čanović.

Dogovoreno je da se angažuju eksperti koji će pripremiti studiju izvodljivosti naredne faze projekta i predložiti načine provjere i procjene energetske efikasnosti ponuđenih stanova, kao i mehanizme zaštite prilikom kupovine starih stanova.

Druga faza projekta, koja je obezbijedila kreditne linije od 20 miliona eura, sa kamatom od 3,99 odsto, realizovana je prošle godine. Istakao je daje uticaj sive ekonomije bio vidljiv u dijelu transparentnosti primanja zaposlenih u privatnom sektoru, koj i su bili u obavezi da prilikom apliciranja prikažu stvarni iznos mjesečnih primanja, a ne minimalni, što je rasprostranjeno prilikom javnog prikazivanja primanja zaposlenih u privatnom sektoru.

U drugoj fazi je dodijeljeno 674 vaučera, a do sada je sklopljeno 394 predugovora građana sa građevinskim kompanijama i 369 ugovora, vrijednih 15,5 miliona eura, sa komercijalnim bankama.

Čanović je naglasio da su glavni cilejvi projekta ispunjeni, jer je više od hiljadu građana, odnosno 400 domaćinstava riješilo stambeno pitanje po uslovima koji su povoljniji od tržišnih.

 

Izvor: bankar.me