penzioneri-anadolija

Program Njega starih realizuje se u 14 opština, angažovano 80 gerontodomaćica

Pomoć u kući za 992 stara lica u stanju socijalne potrebe. Realizacija programa pokazala da se nova radna mjesta mogu otvarati u sektoru socijalnih usluga. Proizvedeno i novo zanimanje – gerontodomaćica koje ne produkuje redovan obrazovni sistem

Uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje, kroz program, Njega starih, ove godine uključeno je 80 nezaposlenih na poslovima gerontodomaćice. Angažovane su na određeno vrijeme, u prosjeku na po pet mjeseci, na pružanju pomoći za 992 stara lica u stanju socijalne potrebe.

Program se realizuje u 14 crnogorskih opština: Podgorici, Danilovgradu, Cetinju, Kolašinu, Baru, Kotoru, Bijelom Polju, Nikšiću, Beranama, Rožajama, Plavu, Petnjici, Gusinju i Andrijevici.

Identitet

Polazeći od značaja podrške i pomoći starim i socijalno ugroženim licima Zavod za zapošljavanje, još od 2005. godine, u kontinuitetu realzuje državni program “Njega starih lica”. Sprovodi se,kroz formu javnog rada, u saradnji sa opštinama, javnim ustanovama, opštinskim organizacijama Crvenog krsta Crne Gore i civilnim sektorom.

Kroz višegodišnju realizaciju, ovaj program izgradio je jasan i prepoznatljiv identitet u oblasti socijalne zaštite starih lica.
Riječ je o modelu kućne pomoći starim licima, koja se prvenstveno ogleda u fizičkom zbrinjavanju i socijalno-psihološkoj podršci starim licima, a sve u cilju podizanja kvaliteta života u starosti. Ovaj Projekat se oslanja na strateška dokumenta Vlade Crne Gore, odnosno na Strategiju za redukciju siromaštva, Strategiju za zaštitu mentalnog zdravlja i Strategiju razvoja socijalne zaštite starih lica.

Crna Gora spada u evropske zemlje sa visokim indeksom starenja. Oko 12 odsto ukupnog stanovništva su osobe starije od 65 godina.

Cilj programa je da se, kroz partnerski odnos državnih i lokalnih institucija, stvori osnova da preraste u trajni vid pružanja pomoći starim licima.

Benefiti

Korisnici Programa su stara lica u stanju socijalne potrebe, lošeg zdravstvenog ili materijalnog stanja, sa teškoćama u održavanju domaćinstva. Usluge koje se pružaju starim licima su: neki od vidova pomoći u kući, pomoć pri odlasku kod ljekara, razgovor ili kupovina, pomoć pri ličnoj higijeni, šetnji, rekreaciji ili druge vrste pomoći.

Značaj ovog programa ogleda se u tome što se iz godine u godinu povećava broj korisnika usluga. Tako je u 2016. godini, pružena pomoć za 515 korisnika, dok je u 2017. godini, 600 osoba koristilo usluge gerontodomaćica.

Njega starih lica po prirodi djelatnosti ne pripada Zavodu za zapošljavanje. Ali, nacionalna služba je, u početku pilot projektom koji je prerastao u državni javni rad, ostvarila vušestruku korist.

Pokazala je da se nova radna mjesta mogu otvarati u sektoru socijalnih usluga. Proizvedeno je novo zanimanje – gerontodomaćica- koje ne produkuje redovan obrazovni sistem. A, pomoć u kući dobijaju mahom pojedinci koji ostaju u kućnom ambijentu nakon smrti bračnog druga.

Izvor: Cdm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *