novac

Privremeni prekid isplate obveznica

U periodu od 1. do 30. juna 2017. godine, neće se vršiti isplata obveznica devizne štednje i obveznica deviznih sredstava, koja se obavlja preko poslovnih banaka i Centralne banke Crne Gore, u skladu sa Zakonom o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana (“Službeni list RCG”, br. 55/03 i “Službeni list RCG”, br. 11/04), Zakonom o isplati devizne štednje građana položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van Crne Gore (“Službeni list RCG”, br. 81/06 i “Službeni list CG”, br. 20/09) i Zakonom o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd (“Službni list CG”, broj 21/08 i “Službeni list CG”, br. 27/13). Takođe, u istom vremenskom periodu, na tržištu kapitala, bice obustavljena trgovina obveznicama devizne štednje OB17 i DO17, odnosno obveznicama deviznih sredstava DF17 i JK17.

Razlog za navedeni privremeni prekid je tehničke prirode kako bi se konsolidovali podaci o izvršenim isplatama, pripremila isplata obveznica devizne štednje i obveznica deviznih sredstava, objedinili podaci sa tržišta kapitala i izvršile pripreme koje će omogućiti novim vlasnicima obveznica da unovče obveznice od 1. jula 2017. godine. Navedene aktivnosti imaju za cilj da se obezbijedi integritet baze podataka kako bi se održao kvalitet i sigurnost podataka o imaocima obveznica.

Izvor: PR Služba Ministarstva finansija

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *