pri-1000x555

Privrednici podržavaju zabranu izvoza drvnih sortimenata

Odluka Vlade o privremenoj zabrani izvoza šumskih sortimenata značajno stabilizuje tržište drvnih sortimenata, trupaca za rezanje i ogrevnog drveta, ocijenjeno je danas na sjednici Odbora udruženja šumarstva, drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti Privredne komore Crne Gore.

Odbor je razmotrio Informaciju o privrednim kretanjima u od januara do maja, sa Javnim pozivom o davanju šuma na korišćenje za ovu godinu.

Sekretar Odbora Goran Popović kazao je da je Programom gazdovanja šumama za ovu godinu, ukupna raspoloživa drvna masa koja može biti korišćenja 700.689 metara kubnih, od čega u državnim šumama 523.135 , a u privatnim 177.554 metara kubnih.

“Po ovom osnovu očekivani prihod iznosi 7.309.259,50 eura. U državnim šumama je za redovnu sječu planirano 318.116 m3 bruto drvne mase, od toga četinara 207.357 m3 i lišćara 110.759 m3, a za snadbijevanje stanovništva u ruralnim područjima 65.955 m3”, saopštio je Popović, saopšteno je iz Privredne komore.

Na osnovu podataka Uprave za šume, ukupna ostvarena proizvodnja bruto drvne mase za pet mjeseci ove godine je 73.378 meta kubnih, od čega četinara 55.971 kubika i lišćara 17.407 m3, i veća je za 0,20 odsto u odnosu na pet mjeseci prošle godine.

“Uvoz proizvoda drveta, hartije, štampe i namještaja je iznosio 37,35 milona eura, što predstavlja 5,8 odsto ukupnog uvoza. Najviše se uvozio namještaj, u iznosu od 18,1 milion eura. Drveta je uvezeno u vrijednosti uvezeno 9,025 miliona eura, za novinsku hartiju i karton za pisanje i štampanje te sirovinu za toalet-papir i slično izdvojeno je 1,5 miliona eura, a na štampu 2,2 miliona eura”, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je, kako se navodi, ocijenjeno da je odluka Vlade o privremenoj zabrani izvoza šumskih sortimenata najvažnija mjera koja je donesena u poslednje vrijeme, jer značajno stabilizuje tržište drvnih sortimenata (trupaca za rezanje i ogrevnog drveta).

Ocijenjeno je da su uslovi i kriterijumi za davanje šuma na korišćenje, predviđeni Javnim pozivom za ovu godinu, značajno poboljšani u odnosu na uslove iz prethodnih godina.

“Između ostalog odnose se na smanjenju obimne dokumentacije koja je bila potrebna ponuđaču kod dostavljanja ponuda (tehnička dokumentacija), na garanciju ponude od 7 odsto umjesto depozita od 20 odsto, određena je „maksimalna zapremina” sirovine od 350 m3 u odnosu na broj zaposlenih radnika u prošloj godini i drugo”, navode iz PKCG.

Zaključeno je da pokrenuti proces sertifikacije šuma po FSC standardima, koji potvrđuju da su proizvodi šumarstva proizvedeni odgovornim gazdovanjem šumama, i dokazuje da nije bilo nekontrolisane eksploatacije šuma.

“Sa sertifikacijom šuma pomaže se, domaćoj drvnoj industriji da izađe na zapadno tržište, gdje je uslov da drvo potiče iz sertifikovanih šuma, kojima se gazduje na održiv način”, ocijenio je Odbor.

Navodi se da su učestvujući u raspravi, pojedini privrednici podržali donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvoza drvnih sortimenata, ali je jedan broj njih – proizvođača cijepanog ogrijeva, zatražio da se zabrana ne odnosi na njihov proizvod, ocjenjujući da na tržištu Crne Gore već pada cijena u odnosu na ono što bi se moglo prihodovati izvozom.

Govoreći o javnom pozivu o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, oni su ukazali da prilikom vrednovanja ponuda ne treba favorizovati finansijsku komponentu (koja sada iznosi 60 odsto, dok tehnička nosi 40 odsto), već ta dva uslova treba da budu jednako cijenjena. Kroz ovaj postupak, dodjelom koncesija treba potencirati finalnu preradu..

Direktor Uprave za šume Kalač rekao je da je u u pripremi novi model gazdovanja šumama sa pilot projektima koji se realizuju u Pljevljima, Žabljaku i Kolašinu.

Model predviđa odustajanje od koncesija, već će Uprava za šume prodavati drvo na šumskom putu. Ovim modelom biće unapređeno plansko korišćenje ovog resursa a, između ostalog, i jasno definisana razlika između ogrijevnog i tehničkog drveta.

Izvor: CdM

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *