edita-660x330

Preduzetnicama u Crnoj Gori potrebne su niže kamatne stope, skraćene procedure i grantovi za pokretanje biznisa

Preduzetnicama u Crnoj Gori potrebne su niže kamatne stope, skraćene procedure i grantovi za pokretanje biznisa, ocijenila je u razgovoru za Dnevne novine Edita Dautović, predsjednica Udruženja preduzetnica.

Ženama je, kako je istakla, neophodna i veća institucionalna podrška koja se neće zasnivati samo na akcionim planovima i strategijama već na konkretnim sredstvima koja će biti namijenjena direktnoj podršci njihovom biznisu.

“Ženama u biznisu nije lako jer nemaju poreske olakšice, kao ni olakšice pri registrovanju firme, niti grejs period za kreditna zaduženja kod poslovnih banaka po povlašćenim uslovima. Preduzetnice se susreću sa vrlo malo informacija o biznisu i preduzetništvu, projekti su usmjereni u drugim pravcima, pa one nemaju direktnu podršku i pomoć, ili ne onu koju one očekuju“, ukazala je Dautović.

Govoreći o poslovnom ambijentu u Crnoj Gori, ona je navela da on na papiru pruža jednake uslove za počinjanje biznisa i ženama i muškarcima,kao i zakonom garantovanu rodnu ravnopravnost, ali i naglasila da to u praksi nije baš tako.

“Kroz pozitivne mjere podrške omogućeni su ženama određeni benefiti. Mada, to je još uvijek nezadovoljavajuće, žene žele niže kamatne stope za kreditna sredstva, skraćene procedure i određene grantove za start-up”, poručila je Dautović.

Trenutno, kako tvrdi, nema preciznih podataka o zastupljenosti ženskog preduzetništva u crnogorskoj privredi. Jedini dostupni zvanični podaci su Monstatovi iz 2011, prema kojima su u toj godini žene bile vlasnice tek 9,6 odsto od 21.000 aktivnih poslovnih subjekata.

“Ono što je sigurno je da postoji veliki jaz između broja muškarca i žena koji su uključeni preduzetničke aktivnosti. Iako bi za privredu Crne Gore predstavljalo izrazitu korist kada bi se veći broj žena ohrabrio da osnuje svoja preduzeća, žene ostaju najveća nedovoljno zastupljena grupa u preduzećima širom zemlje”, rekla je Dautović.

Udruženje preduzetnica trenutno broji oko 150 članica, koje, kako dodaje Dautović, dolaze iz svih krajeva Crne Gore i bave se različitim djelatnostima. Najveći broj njih bavi se zanatstvom i svaka, kaže ona, ima izuzetnu ličnu priču.

“U Udruženju su zastupljeni odjevni, tekstilni i kožarski sektor, turističkougostiteljski sektor, zdravstveni zanati i zanati za njegu tijela i kose, medijski, reklamni i komunikacioni sektor, umjetnički, optički, građevinski zanati, finansijski i knjigovodstveni sektor posredovanje u prometu nekretnina i pravno savjetovanje, inžinjerski i arhitektonski sektor i jednim manjim dijelom i trgovina”, precizirala je Dautović.

Na pitanje šta bi poručila onim ženama koje nikako da se odvaže, naprave prvi korak i pokrenu sopstveni posao, Dautović je istakla da samo ekonomski samostalna žena može biti ravnopravna u porodici i društvu.

“Treba da se oslobodimo tradicionalnih rodnih uloga koje nam predstavljaju teškoće u razvojnom putu, ali ne i nepremostivu prepreku. Hrabre žene koje su iskoračile na muški teren sada sebi uspješno krče put, i pri tome pokušavaju da sa sobom povedu što više drugih žena, kako bi sve uspješno poslovale i napredovale. Vjera i upornost su jako bitni na ovom putu, kao i visok stepen motivacije da biste ideju u potpunosti realizovali”, zaključila je Dautović

Izvor: Bankar

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *