img-3a402ac1cd555255f2552df7dad792bf-v-1000x555

Povećati konkurentnost malih i srednjih preduzeća

Zalaganje za liberalizaciju kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala i unapređenje regulatornog i investicionog okvira trebalo bi da budu u fokusu djelovanja Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke, saglasni su članovi ovog Upravnog odbora.

Važno pitanje je i razvoj i povećanje konkurentnosti, posebno malih i srednjih preduzeća, zbog čega će, kako ističu, dio najavljenog GIZ projekta biti na to usmjeren.

Predsjednik Privredne komore Crne Gore, Vlastimir Golubović je učestvovao u radu Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke, koji je održan u Trstu. Predsjednici nacionalnih komora, članica Foruma, razgovarali su o programu aktivnosti u 2018. godini, kao i pojedinostima projekata čije su odobravanje najavili donatori, a koji treba da počnu da se realizuju u drugoj polovini godine.

“Projekti bi trebalo da doprinesu čvršćem regionalnom povezivanju poslovnih zajednica, smanjenju barijera na tržištu, unapređivanju regionalnog ekonomskog prostora podsticajnijeg za privređivanje kompanija sa Zapadnog Balkana i povećanju ulaganja u ovaj region”, uvjereni su oni.

Zajednički proizvod KIF-a, Regionalna on line investiciona platforma, koja je namijenjena potencijalnim investitorima, biće predstavljen narednog mjeseca u Londonu, na Investicionom forumu posvećenom Zapadnom Balkanu, koji organizuje EBRD.

Platforma je kreirana tako da će na jednom mjestu obezbijediti sve informacije o važećim zakonima i drugim propisima, finansijskim i ostalim podsticajima za ulaganja, kapacitetima tržišta, dobavljačima na koje mogu da računaju kompanije koje se odluče za poslovanje u Regionu.

“Zastupanjem interesa poslovne zajednice u dijalogu sa vladama Regiona, što je jedan od važnih zadataka KIF-a, insistiraće se na otklanjanju prepreka, pojednostavljivanju administrativnih procedura, usaglašavanju propisa, fitosanitarnih i veterinarskih sertifikata, sinhronizovanju rada carina i inspekcija. To će kompanijama omogućiti da prošire svoje male nacionalne prostore za poslovanje na veće – zajedničko, regionalno tržište, da rade brže, efikasnije i što bolje se pripreme za izlazak na jedinstveno tržište EU”, zaključeno je na sastanku.

Predsjednik Golubović susreo se i sa predsjednikom Privredne komore Friuli Venezia Giulia Antoniom Paolinijem i sa novoizabranom generalnom direktoricom Gospodarske zbornice Slovenije, Sonjom Šmuc.

Izvor: Cdm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *