2018-12-05-ppv-milutin-simovic-delegacija-odbora-za-vanjske-poslove-velike-narodne-skupstine-turske-3-1000x555

Potrebna bolja saradnja Crne Gore i Turske u turizmu, industriji, poljoprivredi…

Trenutni nivo ekonomsko-trgovinskih odnosa Crne Gore i Turske, iako zadovoljavajući, sa izrazito pozitivnim trendovima, ne iskazuje realne mogućnosti. Kao polja u kojima je potrebno maksimalno iskoristiti potencijale istaknuti su turizam, industrija, poljoprivreda, drvoprerada i direktne investicije, istakli su potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović i predsjednik Odbora za vanjske poslove Velike narodne skupštine Turske Volkan Bozkir.

 Simović je kazao da se kao kopredsjedavajući Mješovite komisije za ekonomsku saradnju Vlade Crne Gore i Vlade Turske uvijek raduje sastancima sa partnerima i prijateljima iz Turske.

Podsjetio je na veoma uspješnu IV sjednicu Mješovite komisije, koja se održala u novembru prošle godine u Ankari, sporazume koji su potpisani tom prilikom, kao i na brojne susrete, komunikaciju i razmjenu na visokom nivou koja se odvija u duhu prijateljstva i iskrene saradnje.

Simović je istakao da je i usaglašavanje novog sporazuma o slobodnoj trgovini i komunikacija koja se vodila u tom procesu, dodatni iskaz prijateljstva dvije strane.

“Ovaj sporazum će predstavljati novi zamah u ekonomskim i trgovinskim odnosima Crne Gore i Turske”, kazao je Simović i dodao da su privrednici odavno prepoznali ključne sektore i pravce saradnje, a na vladama dvije zemlje ostaje da oživotvore sporazume koje su potpisale.

Simović je pozvao parlamente obje zemlje da snažnije i pravovremeno, slijedeći već potvrđene dobre namjere dvije vlade, kroz ratifikaciju, daju punu pravnu snagu sporazumima koji su potpisani.

Volkan Bozkir je istakao da Turska pridaje veliku pažnju Crnoj Gori, koja mnogim zemljama može da posluži kao primjer multietničkog i multikonfesionalnog sklada i suživota.

“Turska Crnu Goru vidi kao iskrenog saveznika u NATO, ali i kao prijatelja sa kojim je izgradila čvrste mostove prijateljstva. To potvrđuje i posjeta Odbora za vanjske poslove Velike narodne skupštine Republike Turske, koji je u Crnu Goru doputovao u punom sastavu i sa predstavnicima svih parlamentarnih partija”, istakao je Bozkir.

Simović i Bozkir su se saglasili da trenutni nivo ekonomsko-trgovinskih odnosa Crne Gore i Turske, iako zadovoljavajući, sa izrazito pozitivnim trendovima, ne iskazuje realne mogućnosti.

“Kao polja u kojima je potrebno maksimalno iskoristiti potencijale istaknuti su turizam, industrija, poljoprivreda, drvoprerada i direktne investicije”, navode oni.

Imajući to u vidu, Bozkir je sugerisao da se naredna sjednica Mješovite komisije za ekonomsku saradnju Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske održi u Turskoj što je prije moguće i pozvao Simovića da tom prilikom bude i gost Velike narodne skupštine Turske.

Izvor: Cdm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *