Posjeta delegacije Forhtenštajner Krajsa

forhtenstajner_krajsPostoji dosta prostora da se ekonomski odnosi Crne Gore i Austrije unaprijede, ocijenjeno je prilikom posjete delegacije udruženja Forhtenštajner Krajs Austrijske narodne partije Privrednoj komori Crne Gore i sastanka sa njenim rukovodstvom, 26. oktobra 2016 godine.

– Austrija će nastaviti da podržava napore Crne Gore u integracionim procesima i nadam se da ćemo za koju godinu biti dio iste evropske porodice – rekao je predsjednik Forhtenštajner Krajsa prof. dr Josef Höchtl.

On je ocijenio da Austrija želi da intenzivira privredne odnose sa našom zemljom, jer za to postoje veliki potencijali. Tokom sastanka je rečeno da je Austrija treći investitor po obimu ulaganja u Crnu Goru, a da su kompanije iz te zemlje uglavnom prisutne u finansijskom, komunalnom i sektoru građevinarstva. Goste je interesovalo u kojim još ekonomskim oblastima Crna Gora želi austrijske investicije.

– Do sada je ekonomski rast Crne Gore baziran na ulaganjima u uslužni sektor, a u narednom periodu očekujemo strane investije u proizvodnju. Država stvara preduslove za to, a pod tim podrazumijevam i izgradnju saobraćajne i energetske infrastrukture koje će biti u funkciji investicija u primarni sektor. Poljoprivreda takođe ima velike šanse za snažniji razvoj jer Crna Gora obiluje netaknutim poljoprivrednim površinama posebno na sjeveru za proizvodnju organske hrane. Ovaj sektor bi mogao zanačajno da poboljša strukturu naše spoljno trgovinske razmjene – kazao je predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković.

On je kazao da Crna Gora teži usvajanju austrijskog modela dualnog obrazovanja kao i iskustava o socijalnom partnerstvu, te istakao odličnu saradnju Privredne komore Crne Gore i Savezne komore Austrije u tim i drugim oblastima.

Potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić predstavio je ekonomske i investicione potencijale Crne Gore. On je istakao da prostor za saradnju sa Austrijom postoji i u razvoju turizma, posebno zimskog na sjeveru zemlje, ali i da njena iskustva iz oblasti stručnog obrazovanja mogu doprinijeti smanjenju nezaposlenosti u Crnoj Gori.

Delegacija Forhtenštajner Krajsa jednom godišnje posjećuje zemlje koje su interesantne sa aspekta razvoja saradnje i podrobnije se upoznaje sa njihovim ekonomijama. Riječ je o udruženju političara Austrijske narodne partije (ÖVP), koja sa Socijaldemokratskom partijom Austrije (SDP) čini sadašnju Austrijsku vladu. Veliki broj njenih predstavnika obavlja dužnosti pri Evropskoj komisiji (npr Johannes Hahn), Saveznoj vladi (šef diplomatije Sebastian Kurz…), Nacionalnom savjetu, Saveznom vijeću, državno-zakonodavnim tjelima, Evropskom parlamentu, pokrajinskim vladama, kao i u velikim opštinama; privrednim, privrednim i poljoprivrednim komorama i raznim sindikatima.

Izvor:www.privrednakomora.me