Ukratko o kompaniji

ZOPT se već 14 godina uspješno bavi obrazovanjem i osposobljavanjem odraslih, kao i  organizovanjem i izvođenjem profesionalne rehabilitacije. Sjedište firme je u Podgorici, u ulici Vukašina Markovića b.b., dok su poslovni centri u Nikšiću, Pljevljima i Tivtu. Osim toga, ZOPT svoje aktivnosti realizuje i u ostalim gradovima Crne Gore.

Vizija preduzeća je da širokim spektrom svojih usluga pojedincu omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija u cilju zaposlenja, zadržavanja radnog mjesta i napredovanja u karijeri, a poslodavcu dobrog i stručnog radnika sa visokom  produktivnošću.

Naša misija je usko vezana sa potrebama tržišta rada, profilima radne snage koji nedostaju ili nemaju određena znanja i vještine koje su primjenjive u savremenom poslovanju.

Programi cjeloživotnog obrazovanja usmjereni su ka profesionalnom osposobljavanju, usavršavanju i razvoju potencijala odraslih u cilju njihove aktivnije uloge u društvu.

Mjerama aktivne politike zapošljavanja, nezaposlenim licima pomažemo da budu vidljiviji na tržištu rada, kao i da steknu vještine i znanja u cilju njihove konkurentnosti.

Tokom procesa profesionalne rehabilitacije multidisciplinarno se pristupa licu sa invaliditetom, u cilju njegovog radnog aganžmana i socijalizacije, a u skladu sa procjenom preostale radne sposobnosti.

Više informacija na sajtu www.zopt.me ili Facebook stranici: Centar Za Obrazovanje 

Kontakt i lokacija

Tel/Fax: +382 (0)20 231 660

Mob: +382 (0) 68 045 577

E-mail: ristic.vida@gmail.com

Web: www.zopt.me

Facebook: Centar Za obrazovanje