Ukratko o kompaniji

Institut za crnu metalurgiju je akcionarsko društvo i licencirana naučno-istraživačka ustanova, koja se bavi istraživačko-razvojnim poslovi­ma u oblasti tehničko-tehnoloških nauka, laboratorijsko-terenskim ispitivanjima i sveobuhvatnom karakterizacijom metalnih i nemetalnih materijala, kao i procesne opreme i proizvodnjom specijalnih čelika i legura u obliku odlivaka i polufabrikata namijenjenih za dalju preradu kovanjem i valjanjem.

U Institutu se obavljaju specijalistička ispitivanja fizičko-hemijskog stanja i karakterizacije materijala i procesne opreme na nivou ekspertiza, arbitraža i stručnih nalaza.

Institut je za potrebe osnivača, okruženja i sopstvenog razvoja realizovao preko 300 istraživačko-razvojnih projekata iz oblasti metalurgije, ener­getske efikasnosti i zaštite životne sredine. Godišnje se realizuje više ekspertiza za potrebe privrednih subjekata Crne Gore i regiona iz oblasti industrije čelika, rudarstva, energetike, građevinske, hemijske i aluminijske industrije.

U Institutu je zaposleno više renomiranih stručnjaka sa najvišim zvanjima iz različitih djelatnosti.

Institut posjeduje Sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015, kao i Sertifikat o akreditaciji laboratorija za ispitivanje prema zahtjevima standarda MEST EN ISO/ IEC 17025:2011.

Kontakt i lokacija

Tel.: +382 40 244 641

Fax: +382 40 244 960

E-mailinfo@icm.co.me

Radno vrijeme: Od 700 do 1500 časova

Webwww.icm.co.me