opst_3333

Podijeljena sredstva za najbolje NVO projekte

Komisija za raspodjelu sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija (NVO) Opštine Nikšić ove godine opredijelila je ukupno 30.000 eura za sufinansiranje projekata NVO, koje je ocijenila kao najbolje.

Novac će na osnovu Odluke biti podijeljen za osam nevladinih organizacija, a to su: Pro Futuro, Kinološko društvo ”Trebjesa” Nikšić, Civitas Montenegro Centar, Centar za edukaciju ABCD, NVO ”Morakovo”, Crnogorska kulturna mreža, Naša budućnost i Društvo mladih ekologa Nikšić.

Sredstva su im dodijeljena na osnovu člana 9, 17 i 18 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.

Najviše novca, 5.730 eura, dobio je projekat pod nazivom Lake fest – turistička razglednica Nikšića, koji je predložila NVO Civitas Montenegro Center, a koji je planiran da se realizuje u roku od četiri mjeseca.

Projekat pod nazivom Promocija turističkih potencijala Nikšića kroz sport ”Sport fest 2017” Crnogorske kulturne mreže dobio je 234 eura manje. Projekat će biti sproveden tokom 17 dana.

”Visit Bedem” predložio je Pro Futuro, a taj projekat Opština Nikšić podržaće sa 4.494 eura. Planirano je da traje sedam mjeseci.

Sa 3.618 eura nagrađen je projekat NVO Naša budućnost koja će realizovati ”Građansku inicijativu za opšte dobro”.

Prema istoj Odluci, Društvo mladih ekologa Nikšić tokom pet mjeseci utrošiće 3.610,62 eura za projekat Zaštita i prirodna valorizacija Studenačkih glavica.

NVO ”Morakovo” Opština će sufinansirati sa 3.179,28 eura za projekat ”Doprinos razvoju turizma u Župi Nikšićkoj”.

Centar za edukaciju ABCD kandidovao je ,,Znanje svima!’’ i dobio 1.956 eura kao pomoć u realizaciji.

A NVO Kinološko društvo ”Trebjesa” Nikšić za dvodnevni projekat Međunarodna izložba pasa svih rasa CACIB 2017 kao višestruka mogućnost i značajan potencijal Nikšića, dobiće 1.916,10 eura.

Predsjednik Opštine zaključiće pojedinačne ugovore sa nevladinim organizacijama, kojima se uređuju međusobna prava i obaveze najkasnije 30 dana od dana objavljivanja ove Odluke.

Povodom donošenja Odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata NVO za ovu godinu, sjutra sa početkom u 11h, u sali 1 Opštine Nikšić održaće se “Dan otvorenih vrata”.

Izvor: Onogošt

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *