poljoprivreda

Počeo novi ciklus obuke farmera o unapređenju kvaliteta sirovog mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovalo je danas na Žabljaku obuku za farmere iz tog područja, sa ciljem edukacije o potrebnim higijenskim kriterijumima i postupcima prilikom muže i čuvanja mlijeka.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, to je prva u nizu radionica koje će organizovati za poljoprivredne proizvođače širom Crne Gore, u cilju podizanja svijesti o važnosti unapređenja kvaliteta sirovog mlijeka koje proizvode na svojim gazdinstvima.

“Fokus edukacije bio je na higijenskom kvalitetu mlijeka, koji se odnosi na broj bakterija i broj somatskih ćelija u mlijeku. Broj bakterija je pokazatelj higijene na farmi, higijene prilikom muže i načina čuvanja sirovog mlijeka do trenutka otkupa, dok su somatske ćelije pokazatelj zdravstvenog stanja muznog grla”, navode u Ministarstvu.

Dodaju da je neophodno striktno poštovanje osnovnih higijenskih uslova pri muži, sprovođenjem muže na propisan način i pravilnih postupaka sa mlijekom nakon muže.

“Program obuke realizuje se u okviru Nacionalnog programa za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka, koji ima za cilj unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka u Crnoj Gori, u skladu sa dinamikom definisanom u okviru pristupanja EU. Kroz dosadašnju edukaciju i podsticajne mjere – dodatne premije za viši kvalitet mlijeka i mjere bespovratne podrške za nabavku opreme za mužu i čuvanje mlijeka, postignuti su značajni rezultat”, ističu u Ministarstvu.

Tokom proteklih nekoliko godina u porastu je procenat mlijeka na crnogorskim farmama koji je u skladu sa EU kriterijumima.“U 2108. godini 51 odsto otkupljenog kravljeg mlijeka je u skladu sa EU standardima, a 90 odsto kod otkupljenog kozijeg i ovčjeg mlijeka. Ovi podaci su ohrabrujući, imajući u vidu uporedno pretpristupno iskustvo zemalja EU u ovoj oblasti, gdje je taj proces trajao duži niz godina. Ministarstvo će zajedno sa farmerima nastaviti da radi na unapređenju higijenskog kvaliteta sirovog mlijeka, kako bi sve mlijeko koje se proizvodi na crnogorskim farmama bilo usklađeno sa EU zahtjevima”, najavljuju iz tog resora.

Prema našem zakonodavstvu, broj somatskih ćelija u sirovom mlijeku mora biti manji od 400.000 u mililitru mlijeka i ta granica je usaglašena sa onom u EU, dok će se broj bakterija postepeno smanjivati.

“Trenutno dozvoljena granica za broj bakterija je 1.000.000 dok će od 01. januara 2019. godine taj broj biti 600.000 bakterija u mililitru mlijeka.Stoga je bitno da farmeri ovom pitanju posvete posebnu pažnju, posebno oni koji proizvode mlijeko koje nije usklađeno sa propisanim standardima, kako bi postal konkuretniji, imali siguran plasman, a samim tim i ostvarivali veće prihode na gazdinstvu”, kazali su iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Odjeljenje za savjetodavne poslove u stočarstvu nastaviće sa obukama, a naredna radionica biće održana za ulcinjske farmere u sali Mjesne zajednice Vladimir, 11. oktobra u 10 časova.

Izvor: Cdm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *