ministarstvo-ekonomije

Počela javna rasprava o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

Ministarstvo ekonomije otvorilo je javnu raspravu na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, koja će trajati 40 dana od dana raspisavnja poziva, odnosno do 21. januara 2018. godine.

Nacrtom ovog zakona po prvi put je normiran pregled inspektora u stambenom prostoru ili drugom prostoru, u slučaju kada postoje indicije da se zbog nelegalnog poslovanja u njemu vrše radnje prekršaja. Naime, do sada je ulazak u stambeni prostor bio rezervisan samo za krivična djela, i to po odluci osnovnih sudova, a u skladu sa ustavnim postulatom – nepovredivost stana. Iz tog razloga, inspektori do sada nisu bili u mogućnosti izvršiti inspekcijski nadzor u stanovima (i drugim privatnim prostorima), u kojima se obavlja najveći broj neregistrovanih djelatnosti (trgovina, zanatstvo, zdravstvo, predškolsko obrazovanje i dr.).

Takođe, razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru je potreba usklađivanja sa Zakonom o upravnom postupku, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o sprječavanju korupcije, kao i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva ekonomije.

Zainteresovani subjekti svoje komentare, primjedbe i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru mogu dostaviti Ministarstvu ekonomije u pisanoj formi na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: lidija.radusinovic@mek.gov.me, tokom cijelog trajanja javne rasprave.

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopuna Zakona o inspekcijskom nadzoru biće organizovan okrugli sto, čiji će termin održavanja biti objavljen na sajtu Ministarstva najkasnije 10 dana prije njegovog održavanja.

Ministarstvo ekonomije će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Ministarstvo ekonomije

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *