mentoring-fotografija

Otvoren Javni poziv za pružanje mentoring usluga

Ministarstvo ekonomije, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisali su danas Javni poziv za sprovođenje mentoring usluga u 2017. godini koji će biti otvoren do 29. decembra.

Javni poziv za pružanje mentoring usluga, koji sprovodi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa biznis centrima/jedinicama lokalne samouprave, namjenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih privrednih subjekata.

Usluga mentoringa je besplatna za odabranih 30 korisnika sa teritorije: Podgorice, Cetinja, Bara, Danilovgrada, Nikšića, Bijelog Polja, Berana i Mojkovca.

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijave u dvije kategorije, i to: novoosnovani privredni subjekti ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva i postojeći privredni subjekti koji su registrovani prije aprila 2014. godine.

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i /ili odgovornim licem privrednog subjekta određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati). Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.

Više informacija o uslovima Javnog poziva, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijavljivanja možete naći na sajtu Ministarstva ekonomije, kao i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Izvor: Ministarstvo ekonomije

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *