epcg

Od kupovine akcija će i EPCG i Rudnik uglja profitirati

Poslanik Demokratske partije socijalista DPS i član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Filip Vuković kazao je Dnevnim novinama da je odluka Elektroprivrede Crne Gore EPCG da kupi akcije koje italijanska kompanija A2A i biznismen Aco Đukanović imaju u pljevaljskom rudniku uglja u ovom trenutku jedino logično rješenje.

Prema riječima Vukovića, ovim poslom profitiraće i Elektroprivreda i Rudnik uglja Pljevlja.

“Ovo je dobro i za EPCG, Pljevlja, Rudnik uglja, naravno i za državu. Mogu reći da je ovo najbolje rješenje do sada u Crnoj Gori od procesa masovne vaučerske privatizacije”, objasnio je Vuković.

Kada je u pitanju cijena po kojoj bi EPCG kupila akcije A2A i Đukanovića u Rudniku uglja, funkcioner DPS tvrdi da je još preuranjeno iznositi bilo kakve pretpostavke.

“U ovom trenutku ne može se procijeniti da li je ponuda skupa ili jeftina. Ono što sa sigurnošću možemo reći jeste da je to dobar posao za Elektoroprivredu koja ima novac da kupi akcije rudnika”, ističe Vuković.

Na posljednjoj sjednici akcionara EPCG, ocijenjeno je da je nacionalna energetska kompanija zainteresovana za preuzimanje akcija A2A i Đukanovića. Pomenuti akcionari su nedavno ponudili Elektroprivredi EPCG da otkupi njihove akcije u Rudniku uglja, koje ukupno iznose 51,4 odsto.

“U cilju postizanja što veće sinergije i optimizacije rada subjekata termoenergetskog sektora u Crnoj Gori, EPCG izražava zainteresovanost za ulazak u vlasničku strukturu RUP-a kupovinom akcija, čime bi preuzela Rudnik uglja Pljevlja kao akcionarsko društvo”, saopšteno je u EPCG.

Međutim, za sada nij e poznato koliko bi iznosila cijena po kojoj bi Elektroprivreda kupila akcije. Pojedini crnogorski mediji prenijeli su informaciju da je EPCG spremna da plati čak 6,5 eura po akciji, što na sjednici akcionara nije potvrđeno.

“Odbor direktora i menadžment Društva zaduženi su da, u okviru ovlašćenja, nastave aktivnosti na sagledavanju ponuđene cijene akcija i pripreme materijal za konačno izjašnjenje nadležnih kompanijskih organa”, objasnili su u EPCG.

Izvor: CdM.me