zgrada-640x330

Novi zakon: Glavni državni arhitekta se pita o izgradnji i izgledu objekata

Vlada Crne Gore trebalo bi, shodno novom nacrtu zakonu o planiranju i izgradnji, da do kraja godine imenuje glavnog državnog arhitektu. Glavni državni arhitekta, shodno nacrtu zakona, daje odlučujuću riječ što se tiče izgleda objekata i izgradnje.

„U cilju sprovođenja Nacionalnih smjernica razvoja arhitekture u odnosu na zaštitu autentičnosti prostora i identiteta naselja, obezbjeđenja kvaliteta arhitektonskih rješenja, unapređenja vizuelnog kvaliteta objekata i naselja, kao i obezbjeđenja i promocije najbolje prakse u oblasti planiranja i izgradnje, u Ministarstvu  održivog razvoja i turizma se imenuje glavni državni arhitekta“, navodi se u Nacrtu zakona o planiranju i izgradnji.

Glavni državni arhitekta može biti samo diplomirani inženjer arhitekture koji posjeduje najmanje kvalifikaciju VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, sa najmanje deset godina radnog iskustva u oblasti urbanizma i arhitektonske prakse.

Shodno zakonu, glavni državni arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje za sve objekte kao i za ostale zgrade koje se grade na teritoriji jedinice lokalne samouprave, i saglasnost na vizuelni izgled objekata.

Glavni državni arhitekta propisuje i smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda objekata, daje se elektronskim potpisom, na zahtjev investitora, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev investitora za davanje saglasnosti i saglasnost  objavljuje se na internet stranici Ministarstva, u roku od jednog dana od dana podnošenja zahtjeva odnosno davanja saglasnost.

Kako je Vlada već proklamovala osnovni ciljevi novog zakona su , između ostalog, određeni: ravnomjeran i regionalno uravnotežen prostorni razvoj; racionalno i efikasno korišćenje i očuvanje prostornih potencijala i zaštita prirodnih dobara; njegovanje i razvijanje regionalnih prostornih osobenosti, identiteta i ambijentalnih svojstava područja; zaštita i unapređenje kulturnih dobara; podsticanje investicionog ambijenta usmjerenog na razvoj i povećanje kvaliteta prostora; primjena najbolje prakse u razvoju urbanih cjelina, kao i unapređenje arhitektonskog kvaliteta objekata i zaštita od zemljotresa i drugih elementarnih nepogoda. Novi zakon bi trebalo da bude usvojen najkasnije na jesen.

Izvor: Bankar

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *