image-0-02-04-a18d31f3fa509d5dea5f103b0f3fbd13adac501fdfc1587853e96f5789f6b7fc-v

Nikšić dobio turističku brošuru

Nikšić je dobio prvu turističku brošuru u kojoj su sadržani svi potencijali grada, a koja ima za cilj da olakša turistima boravak, ali i da im predoči znamenitosti i lokalitete sa kojima raspolaže grad pod Trebjesom.

U brošuri, koja je i zvanično predstavljena, mapirani su najznačajniji kulturno – istorijski spomenici, prirodne vrijednosti, ugostiteljski i drugi objekti u  Nikšiću. Kako je objašnjeno iz Turističke organizacije Nikšića, uz pomoć brošure turisti će imati uvid u potencijale kojima raspolaže grad, a koji zavrijeđuju pažnju. Brošura je štampana u 5000 primjeraka, a napravljena je sa ciljem da ojača i unaprijedi ponudu Nikšića.

U posljednjih nekoliko godina, po riječima predsjednice Skupštine TO Nikšić i potpredsjednice Opštine Sonje Nikčević,  više se nego ikada do sada radi na podizanju kvaliteta turističke ponude. U toj misiji, tvrdi Nikčević,, podjednako učestvuju lokalna uprava i privatna preduzeća. Nikčević brošuru vidi kao  jedan od koraka koji će pomoći turistima da se upoznaju sa ponudom grada. Nikčević navodi i koji su to još segmenti unaprijeđeni kada je u pitanju turizam.

“U Nikšiću je unaprijeđena mreža puteva, hotelska infrastruktura, ugostiteljski sadržaji, ali su i brojne kulturne znamenitosti grada obnovljene ili je u planu njihova obnova. Sve su to važni koraci koji vode ka važnijoj turističkoj valorizaciji opštine, a Nikšić je regionalno značajan lokalitet jer povezuje jug i sjever”, naglasila je Nikčević.

image-0-02-05-621bf329cfac9a945445948c59e0f400c48699426b3962955ae6f91cda850883-v

 PODRŠKU DALI PARTNERI I RESORNO MINISTARSTVO

Kako bi projekat oko izrade brošure uspješno realizovali bila je neophodna podrška.“  Turistička organizacija Nikšić shodno svojim finansijskim kapacitetima radi na promociji ponude grada, a preko Konkursa za podsticajne mjere Ministarstva turizma i Nacionalne tursitičke organizacije dobili smo određena sredstva za izradu brošure”, rekla je  direktorica Turističeke organizacije Nikšić Dragica Popović. Ona ističe i da je turistička brošura  unapređena  verzija već postojećeg City navigator. “  U njoj se mogu naći sve bitne informacije vezane za grad i okolinu. To je zapravo objedinjeni informator, a naš je zadatak da kroz ove i slične projekte radimo na turističkoj promociji grada”, ističe Popović. Partneri na projektu su firma Rubik i portal Onogošt, a stručne savjete dale su i resorne institucije.”  Tokom izrade bili smo u kontaktu sa Ministarstvom turizma i održivog razvoja i Nacionalnom turističkom organizacijom, koja je i odobrila formu brošure”, rekla je Popović.  Vladan Dagićević iz kompanije Rubik tvrdi da turistička brošura može samo da pomogne da se turisti zadrže tokom boravka u Nikšiću, gradu koji ima šta da pokaže. “ Brošura će sada trajati, a biće uvijek dostupna turistima u gradu. Vjerujemo da Nikšić ima potencijala da izraste u ozbiljan turistički loklitet i u zimskoj i ljetnjoj sezoni”, poručio je Dragićević. U izradi brošure učestvovali su fotografi Dobrislav  Bojović, Miloš Zvicer, Miloš Tomašević i Dimitrije Labudović, dok je poseban doprinos, kako su istakli iz TO Nikšića, dao dizajner Ante Lutovca.

M.R.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *