o_centralna-djvu-1990062-sel-hires-jpeg0_1024

Naknada za transakciju karticom najviše 0,3 odsto

Centralna bankaje predložila da se zakonski limitira međubankarska naknada za transakciju debitnom karticom na 0,2 odsto, a kreditnom na 0,3 dsto vrijednosti transakcije.

 Iz CBCG su se odlučili na ovaj potez nakon analiza koje su pokazale da razlike u međubankarskim naknadama i njihova visina imaju negativan uticaj na potrošače, trgovce i sprečavaju inovacije, a znatno su veće od limita koje je predložila CBCG, piše Pobjeda.

Savjet CBCG je usvojio radnu verziju nacrta zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja sa platnim karticama i ove sedmice ga proslijedio Ministarstvu finansija.

“Potrošači često nijesu bili upoznati sa naknadama koje primaoci plaćanja plaćaju za platnu karticu koju koriste. Isto tako, primaocima plaćanja i potrošačima obično se nijesu dostavljale informacije o razlikama u naknadi ili se zabranjivalo primaocima plaćanja da, u slučaju platnih kartica sa povezanim platnim brendom, odaberu jeftiniji platni brend ili da potrošače usmjere na korišćenje jeftinijeg platnog brenda”, ističu u Centralnoj banci.

 Cilj ovog zakona je, objasnili su, da se korisnicima platnih usluga obezbijede sigurna, nesmetana i inovativna elektronska plaćanja uklanjanjem prepreka za djelotvorno funkcionisanje platnih kartica.

“Cilj je i da se, kada su potrošači u pitanju, riješi problem visokih i različitih međubankarskih naknada na osnovu platnih kartica”, kažu u CBCG, gdje smatraju da će ograničavanje međubankarskih naknada primaocima plaćanja (trgovcima) omogućiti bolju poziciju u pregovorima sa pružaocima platnih usluga.

To se odnosi na visinu trgovačke naknade čije će smanjenje indirektno dovesti do smanjenja cijena proizvoda i usluga smatraju u Centralnoj banci.

Radnom verzijom zakona se predlaže i uvođenje niza pravila poslovanja sa platnim karticama.

“Pravilima će se omogućiti da potrošači budu upoznati sa naknadama koje trgovac plaća za platnu karticu kojom se koriste, kao i sa bonusima i popustima koje nude bankari za određene platne kartice. Trgovci mogu usmjeriti potrošača na korišćenje platnih kartica koje podrazumijevaju niže troškove”, objasnili su iz CBCG.

Izvor: Cdm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *