Nabavka ljekova i dalje po istoj proceduri

Način nabavke ljekova u Crnoj Gori za sada se neće mijenjati. Naime, prvo je Fond za zdravstveno osiguranje inicirao kod Ministarstva finansija da se promijeni način nabavke medikamenta na način što bi se ljekovi nabavljali putem javnog poziva, a ne tendera, što bi iste učinilo znatno dostupnijim građanima.

Kako pišu Dnevne novine, iako je ovu inicijativu podržao zdravstveni resor, iz Ministarstva finansija su ranije kazali Dnevnim novinama da će o inicijativi odlučiti nakon konsultacija sa Ministarstvom finansija, ali se tim povodom još uvijek nijesu oglasili.

Sa druge strane, ministar zdravlja Kenan Hrapović predložio je prelazno rješenje – da se nabavka ljekova na recept izuzme iz postupaka i procedura propisanim Zakonom o javnim nabavkama, što je njegov kolega Darko Radunović odbio.

Namjera takvog predloga koji je samo dio inicijative koju je pokrenuo Fond da se ubuduće ljekovi i medicinska sredstva nabavljaju po Zakonu o zdravstvenom osiguranju, a ne kao do sada po Zakonu o javnim nabavkama, je izjednačavanje položaja državnih i privatnih apoteka.

Predlog Ministarstva zdravlja kao prelazno rješenje, koje bi u ovom momentu bilo lakše izvodljivo, je da se kroz izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, u članu 3 koji definiše Izuzeća od primjene, doda nova tačka koja glasi: “Nabavka ljekova i medicinskih sredstava, koji se izdaju na recept preko apoteka, na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje”.

Iako je predlog Ministarstva zdravlja, kao dio inicijative Fonda zdravstva, u saglasju sa direktivom Evropske unije 2014/24/EC koja predviđa posebne režime nabavki iz oblasti zdravstvenih, društvenih i kulturnih usluga i propisuje uslove koji moraju da budu ispunjeni u ovim slučajevima, Ministarstvo finansija je odlučilo, kazali su Dnevnim novinama iz resora na čijem je čelu Hrapović, da se i ubuduće nabavka ljekova sprovodi na isti način.

“Ministarstvo finansija je donijelo odluku da se i ubuduće nabavka ljekova sprovodi na isti način kao i do sada”, kazali su iz Ministarstva zdravlja.

Iz Ministarstva su podsjetili da je cilj njihovog predloga bio dostupnost u obezbjeđivanju ljekova i medicinskih sredstava osiguranicima.

“Saglasno Zakonu o ljekovima, Vlada utvrđuje kriterijume za formiranje maksimalnih cijena ljekova koji se upotrebljavaju u humanoj medicini, a propisuju se i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na osnovu Uredbe o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova, koju je donijela Vlada, Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore utvrdila je maksimalne cijene ljekova i iste objavila na internet stranici, tako da su postale obavezujuće”, ističu iz Ministarstva.

Članom 23 stav 1 Zakona o  zdravstvenom osiguranju, dodaju, propisano je da se ljekovi stavljaju na Listu ljekova, odnosno skidaju sa Liste ljekova, primjenom kriterijuma koje propisuje Vlada.

“Takođe, u stavu 3 ovog člana je propisano da se aktom Vlade iz stava 1 uređuje način i postupak stavljanja, odnosno skidanja lijeka sa Liste ljekova, način utvrđivanja cijena ljekova, kao i visina troškova postupka za stavljanje lijeka na Listu ljekova. Istim članom je propisano da Listu ljekova donosi Vlada na predlog Ministarstva zdravlja”, podsjećaju iz Ministarstva.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju, ističu, propisano je da Fond za zdravstveno osiguranje zaključuje ugovore sa davaocima zdravstvenih usluga iz Zdravstvene mreže i drugim davaocima zdravstvenih usluga, ukoliko se usluge ne mogu obezbijediti u Zdravstvenoj mreži radi obezbjeđivanja pružanja zdravstvenih usluga.

“Zdravstvenu mrežu čine i davaoci usluga koji obezbjeđuju ljekove, medicinska sredstva i medicinsko-tehnička pomagala. Zakonom o ljekovima propisano je da je proizvodnja i promet ljekova djelatnost od javnog interesa, što podrazumijeva da se lijek mora tretirati kao dobro od opšteg interesa svih građana, tim prije što su ovo dobra od velikog značaja jer su u direktnoj povezanosti sa zdravljem stanovništva. Zdravstvena usluga uključuje i ljekove u postupcima dijagnostike, prevencije i liječenja građana”, naglasili su iz Ministarstva i dodali da navedene zakonske odredbe predstavljaju zakonski osnov da Fond obezbjeđuje zdravstvene usluge po cijenama Fonda, odnosno obezbjeđuje ljekove koji se propisuju i izdaju na recept u apotekama, po unaprijed utvrđenim cijenama u skladu sa propisom Vlade.

U svim zemljama u okruženju i većini evropskih zemalja, ističu iz ministarstva, ljekove koji se propisuju i izdaju na recept, obezbjeđuje fond za obavezno zdravstveno osiguranje, u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju odnosno Zakonom o ljekovima.

“S obzirom da u Crnoj Gori ljekove za potrebe građana obezbjeđuje ZU Apoteke Crne Gore Montefarm, čiji je osnivač država i koji je sastavni dio Zdravstvene mreže, te je shodno tome obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama, a u cilju izjednačavanja položaja državnih i privatnih apoteka, predlažemo da se nabavka ljekova na recept izuzme iz postupaka i procedura propisanim Zakonom o javnim nabavkama”, zaključili su iz Ministarstva zdravlja.

Uprkos višednevnom insistiranju, iz Ministarstva finansija Dnevnim novinama nisu odgovorili zašto su odbacili predlog Ministarstva zdravlja.

Izvor: Onogošt

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *