dsc_0381-1000x555

Na Velikoj plaži planirani hoteli, sportsko-rekreativni sadržaji…

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o donošenju državne studije lokacije “Dio sektora 66 – moduli IV i V“– Velika plaža.

“Odabrani model prostorne organizacije zahvata studije u potpunosti je zasnovan na smjernicama za razvoj zadatim Prostornim planom posebne namjene za Morsko dobro i Generalnim konceptom Velike plaže. Donošenjem ovog planskog dokumenta stvorene su pretpostavke za organizaciju, uređenje i korišćenje Velike plaže, u skladu sa zahtjevima zaštite prirode i turističkog razvoja na principima održivog razvoja. Na prostoru zahvata predviđene su površine za turizam, sportsko-rekreativne, uslužne, javne sadržaje i urbano zelenilo, što će omogućiti visokokvalitetnu valorizaciju prostora i dugoročni kvalitet za ovaj dio obale”, saopšteno je iz Vlade.

Kako su dodali, posebna pažnja posvećena je razvoju infrastrukture koja omogućava punu implementaciju standarda ekološke i energetske održivosti i visok stepen autonomnosti.

“U diskusiji je istaknut značaj konceptualnog opredjeljenja da se u predio zahvata dvaju modula integriše maksimalno po 5.500 hotelskih kreveta, u savremenim objektima koji su uklopljeni u okolinu, uz pripadajuću turističku opremu. Takođe, određeno je da na svaki ležaj u okviru turističkog naselja ili kompleksa hotela mora biti planirano 100 m² zelene površine, čime se postiže visoki kvalitet u turističke ponude, kao i visoka ekološka odgovornost u građevinskom korišćenju Velike Plaže”, navode u Vladi..

Studijom je, pored ostalog, predviđeno da sve mjere realizacije budu praćene efikasnim kontrolama, radi zaštite izgleda pejzaža, prirode i regionalnog identiteta.

Izvor: Cdm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *