siromastvo-620x330

Monstat: Analiza siromaštva krajem godine

Zavod za statistiku Monstat će analizu siromaštva u Crnoj Gori objaviti do kraja ove godine. Razlog za kašnjenje, kako su juče saopštili je prelazak na metodologiju Evropske unije.

Analiza siromaštva je posljednji put objavljena u decembru 2014. godine a odnosila se na 2013. godinu. Tada je granica siromaštva bila 186 eura mjesečno po odrasloj osobi, a primanja manja od tog iznosa imalo je 8,6 odsto stanovništva što je predstavljalo stopu siromaštva.

Monstat je do tada svake godine objavljivao ovu analizu, što znači da sada ne postoje zvanični podaci o siromaštvu za 2014, 2015. i 2016. godinu, već će oni biti pripremljeni po novoj metodologiji.

Na zahtjev naših EU partnera, a u skladu sa dinamikom koja je definisana zajedničkom pregovaračkom pozicijom za poglavlje 18: Statistika,

Zavod za statistiku je u obavezi uvesti EU metodologiju za praćenje siromaštva i ujedno napustiti metodologiju Svjetske banke za obračun apsolutne linije siromaštva koju smo koristili do 2014. godine, navedeno je juče iz Monstata.

Evropska komisija i Eurostat su preko IPA projekta obezbijedili Monstatu ekspertsku pomoć, pa su, kako je saopšteno, 2013. godine započeli EU SILC istraživanja (Statistika EU o prihodima i uslovima života), koje će “omogućiti sveoubohvat nije mjerenje siromaštva u odnosu na metodologiju
Svjetske banke koju su do sada koristili.

Na ovaj način, siromaštvo se posmatra kao multidimenzioni fenomen, na koje pored prihoda za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, utiče i mogućnost zapošljavanja, stambeni uslovi, pristup socijalnoj zaštiti i drugi aspekti. Kako je riječ o longitudilanom istraživanju (više godina se ispituje ista jedinica posmatranja), to je podrazumijevalo da se određeni broj ispitanika ispituje o prihodima i uslovima života kroz vremenski period od 4 godine“, saopšteno je iz Monstata.

Dobij ene podatke u istraživanju Monstat je dostavio Eurostatu na validaciju kvaliteta, ali zbog dinamike završetka IPA 2013 nacionalnog projekta i konačnih obračuna koje je neophodno izvršiti uz pomoć EU eksperata, očekuju da će podatke o siromaštvu objaviti do kraja 2017. godine.

“Sveobuhvatni podaci o siromaštvu (stopa rizika od siromaštva, prag rizika od siromaštva, relativni jaz siromaštva, gini koeficijent, materijalna deprivacija i drugi značajni indikatori), u skladu sa EU regulativom br. 1177/2003 biće objavljeni do kraja 2017. godine za period 2013-2016. godina sa čim je upoznata javnost kroz Godišnji plan zvanične statistike za 2017. godinu”, saopšteno je iz Zavoda za statistiku.

 

Izvor: bankar.me

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *