mobile-internet-1000x555

Mobilni operateri da povećaju brzinu interneta

EKIP treba da „natjera“ mobilne operatere da poboljšaju kvalitet usluga, povećaju brzinu interneta, jer crnogorski građani za istu cijenu dobijaju mnogo manje od evropskihzaključeno je na konsultativnom saslušanju osam kandidata za izbor dva člana Savjeta EKIP-a, prenosi Pobjeda.

Predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju i poslanik SD Vujica Lazović, je kazao da će na nekoj od narednih sjednica poslije praznika odlučiti koja će dva kandidata predložiti parlamentu.

Kandidati su ocijenili da EKIP i članovi njegovog Savjeta moraju biti stručni, nezavisni i otporni na sve političke uticaje. Kandidat Šefkija Murić smatra da ovaj sektor mora biti u funkciji razvoja ekonomije, digitalizacija u narednom periodu treba da bude visoko na listi prioriteta, a zaštita potrošača mora biti ispoštovana do kraja. Zoran Sekulić kaže da će, ukoliko bude izabran, nastojati da EKIP radi onako uspješno kao što je radila dok je on bio direktor.

“U momentu osnivanja i imenovanja mene za direktora Agencije postojala su tri operatera, a danas 70. To najbolje govori o razvoju tržišta. Za vrijeme dok sam bio direktor EKIP je u budžet države prenijela 130 miliona eura. Lani smo od prodaje frekvencijskih opsega u budžet prenijeli preko 50 miliona eura. Uprkos pritiscima od sudova, Ministarstva, Vlade, ali i Odbora, Agencija je sve sporove koji su bili blizu 10 miliona eura uspješno završila isključivo mojom zaslugom”, kazao je Sekulić i dodao da je EKIP prepoznat kao zaštitnik interesa korisnika.

Velibor Šaban smatra da razvoj EKIP treba da bazira na daljoj digitalizaciji i širokopojasnom internetu na cijeloj teritoriji države.

“Treba se bazirati na 4G razvoju i boljoj povezanosti sa susjedima i Italijom. Trebali bi da se pridružimo romingu Evrope”,  kazao je on.

Šaban je skrenuo pažnju na stanice koje gravitiraju prema Crnoj Gori iz Albanije i čija snaga signala prevazilazi granice i na određenim lokacijama guše naše stanice. To, kako je kazao, treba riješiti dogovorom sa njima. Takođe kandidat Predrag Boljević je kazao da će, ukoliko bude izabran nastojati da Crna Gora sa ovog tržišta povuče što više benefita.

“Moram, međutim, upozoriti na zabrinjavajući trend odliva poslova o čemu bi Agencija morala povesti malo više računa. Ne bi bilo dobro da dođemo u situaciju da se kod nas pružaju usluge, a da ih pružaju ljudi sa strane. To bi bilo opasno ukoliko se ne bi držalo pod kontrolom istakao je Boljević i dodao da EKIP mora da proprati sve novine u ovom sektoru u svijetu među kojima je neutralnost internet”, istakao je on.

Vladan Đukanović takođe smatra da bi EKIP u narednom periodu posebnu pažnju trebao posvetiti brzini interneta, poboljšati zaštitu korisnika usluga, nastaviti saradnju sa EU…

“Posebnu pažnju treba posvetiti i poštanskoj djelatnosti”,  istakao je Đukanović.

Kandidat Predrag Vujović je imao najviše zamjerki na situaciju, ali i na kadrove u ovoj oblasti, pa je predsjednik Lazović morao da ga opomene da ne „kvalifikuje“ ljude koji nijesu prisutni.

“EKIP treba da bude potpuno nezavisna od politike, a ne oaza članova familija ili rodbine funkcionera. Postavlja se pitanje kolike su šanse kandidata koji nijesu involvirani u politička dešavanja, a koji poštuju samo struku i međunarodne standard”,  kazao je Vujović.

Miodrag Krunić, koji je ranije takođe radio u sektoru telekomunikacija, je predložio da se uvedu parametri po kojima bi se snažno pratio rad operatera.

“Trebalo bi zaštititi omladinu na internetu tako što bi se uveli paketi za određeni uzrast do punoljetstva. Ne bi smjelo da djeca imaju pristup svim sadržajima”, ocijenio je on.

Dejan Jovanović je kazao da je veoma važno da EKIP bude stručan i nezavisan i otporan na političke uticaje.

Izvor: CdM

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *