inova-660x330

Milion eura za jačanje konkurentnosti crnogorskih preduzeća

Prvi infodan posvećen konkursu za grantove za inovativne projekte, kojim Ministarstvo nauke opredjeljuje milion eura za sufinansiranje projekata koji jačaju inovativni potencijal preduzeća i stimulišu primjenu inovativnih ideja i tehnologija na tržištu, održan je danas u prostorijama Privredne komore.

Više od 60 predstavnika privredne zajednice je iskoristilo priliku da se detaljnije informiše o odredbama konkursa, uslovima za prijavljivanje i samom procesu evaluacije, a koju će raditi međunarodni eksperti.

Konkursom je po prihvaćenom grantu predviđeno sufinansiranje u iznosu od 100.000 eura, za period 2018-2020.

Direktorica Sektora za projekte u Privrednoj komori Tanja Radusinović kazala je da je u pitanju još jedan odličan projekat koji se realizuje u saradnji sa Vladom Crne Gore, odnosno Ministarstvom nauke, te da joj drago da Komora posreduje u cilju jačanja konkurentnosti crnogorskih kompanija, i to naročito na polju inovativne djelatnosti koja je u fokusu politika Evropske unije.

“Jedan od ciljeva Konkursa su jačanje ljudskih resursa u istraživanjima i inovacijama, otvaranje novih radnih mjesta, kao i stimulacija privatnih preduzeća da tijesnije sarađuju sa naučnom zajednicom”, kazala je načelnica Direkcije za inovacije i infrastrukturu, Marijeta Barjaktarović Lanzardi.

Preduzeća imaju potrebu za idejama iz domaće naučnoistraživačke zajednice kako bi bile konkurentne na globalnom tržištu. Ovim konkursom žele se podstaći inovacije iz oblasti energije, poljoprivrede i hrane, održivog razvoja i turizma, informaciono-komunikacionih tehnologija; medicine i zdravlja ljudi i novih materijala, proizvoda i servisa.

“Konkursom se podstiču tehnološke inovacije i njihov razvoj u skladu sa nivoima tehnološke spremnosti, odnosno od razvoja tehnologije u laboratorijskim uslovima do utvrđivanja prvog finalnog proizvoda”, kazao je projektni menadžer za istraživanja u Ministarstvu naukeSaša Ivanović.

Jedan od ciljeva Konkursa je, kako je istakao, upravo je premošćavanje nedostatka finansiranja između istraživanja i komercijalizacije, kao i povećanje broja patenata koji imaju potencijala za primjenu u praksi.

Na konkurs se mogu prijaviti naučnoistraživačke ustanove, ustanove visokog obrazovanja i privredni subjekti u Crnoj Gori koji su upisani u Registar inovativnih organizacija u Ministarstvu nauke.

Važno je naglasiti da je neophodno partnerstvo sa najmanje jednim pravnim licem iz Crne Gore iz uslova konkursa, a da će prednost u toku evaluacije imati timovi koji imaju mlade istraživače i inovatore do 35 godina života i/ili naučnike ili privrednike iz dijaspore, kao i timovi koji predlažu projekte sa potencijalom za buduće prijavljivanje u okviru međunarodnih programa poput HORIZONT 2020.

Sljedeći infodani o Konkursu biće održani početkom septembra.

Izvor Bankar

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *