????????????????????????????????????

Krivokapić: Nove investicije u EPCG donijeće energetski i ekološki napredak u poslovanju

Elektroprivreda Crne Gore u narednih pet godina planira da investira preko 170 miliona eura, što će po riječima predsjednika Odbora direktora EPCG Đoka  Krivokapića rezultirati nizom benefita u energetskom i ekološkom smislu.

EPCG je već ušla u period intenzivnih ulaganja, a kako za Privredni portal kaže Krivokapić, plan je da se u narednih pet godina realizuju investicioni projekti čija je vrijednost preko 170 miliona eura. “To su ekološka sanacija prvog bloka TE „Pljevlja“ uz rekultivaciju postojeće deponije šljake i pepela koju ćemo nastaviti da koristimo, ali uz puno poštovanje ekoloških standarda. U ova dva vezana projekta, čija realizacija će omogućiti nastavak valorizacije termoenergetskog kompleksa u Pljevljima do 2022. godine, izdvojićemo oko 60 miliona eura”, naglašava Krivokapić.

Rukovodstvo EPCG nije odustalo ni od izgradnje drugog termo bloka. Krivokapić kaže da će se za izradu projektne dokumentacije isplatiti 1,4 miliona. ”Izuzetno važni su projekti rekonstrukcije i modernizacije naše dvije velike hidroelektrane ukupne vrijednosti blizu 40 miliona eura. Za izradu investiciono-tehničke dokumentacije, koja je u završnoj fazi, za potrebe izgradnje HE „Komarnica“ izdvojiće se oko 1,6 miliona eura”, ističe Krivokapić.

INVESTICIJE ĆE DONIJETI ENERGETSKI I EKOLOŠKI NAPREDAK

Odluka da se ulažu milioni u nove investicije donešena je zbog potrebe da se unaprijedi energetsko i ekološko poslovanje. “Pored toga što ćemo obezbijediti izuzetnu pogonsku spremnost naših proizvodnih objekata, sigurnost i pouzdanost u njihovom radu, veću bezbjednost radnika u proizvodnim objektima, značajno ćemo doprinijeti i poboljšanju stanja životne sredine u Pljevljima, gdje ćemo u saradnji sa lokalnom upravom raditi na realizaciji projekta toplifikacije gradskog područja čime će se u najvećoj mjeri anulirati negativni uticaj velikog broja individualnih ložišta na tom području. Svakako, obezbijedićemo pouzdanost u radu elektroenergetskog sistema Crne Gore, čijoj stabilnosti u znatnoj mjeri upravo doprinosi TE „Pljevlja”, objašnjava Krivokapić.

????????????????????????????????????

PRODUŽIĆE RADNI VIJEK PIVE I PERUĆICE

Rekonstrukcija i modernizacija postojećih hidroenergetskih objekata po riječima Krivokapića od posebnog je značaja jer će se produžiti radni vijek HE “Perućica”  i  “Piva” , a EPCG će zadržati većinski portfolio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. “Obezbijediće se visoka pogonska spremnost, sigurnost i bezbjednost u radu hidroelektrana, zatim automatizovati upravljanje agregatima, postrojenjima i elektranama u cjelini i omogućiti daljinsko vođenje iz nadređenog centra upravljanja elektranom. Obje hidroelektrane će u potpunosti biti osposobljene za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga za elektroenergetski sistem Crne Gore, kao što je sekundarna regulacija, tercijarna regulacija i slično”, kaže Krivokapić i dodaje da se projekat rekonstrukcije i modernizacije HE „Piva“ finansira iz postojećeg kreditnog aranžmana sa njemačkom razvojnom KfW bankom.

U toku jula Krivokapić očekuje da će biti potpisan ugovor koji će se finansirati iz preostalih 10 miliona eura kreditnih sredstava i koji obuhvata rekonstrukciju i modernizaciju svih agregata i sistema upravljanja. “Važno je istaći i to da smo u 2017. godini uspješno izveli kapitalni remont agregata A1 dok kapitalne remonte preostala dva agregata planiramo tokom 2019. i 2021.godine”, ističe Krivokapić. Poseban značaj u okviru novog investicionog ciklusa biće posvećen HE „Perućica“. Druga faza projekta obuhvata rekonstrukciju i modernizaciju hidromašinske i elektro opreme na agregatima: A5, A6 i A7, rekonstrukciju kanala „Opačica“ i „Moštanica“, hidrometrijskog profila „Duklov most“, opreme za hidrološko-hidraulička mjerenja i sistema upravljanja elektranom. “Otpočeti su pregovori sa KfW bankom u cilju obezbjeđivanja novog kreditnog aranžmana za realizaciju projekta, dobijena je indikativna ponuda od strane banke i samo potpisivanje Ugovora procijenjene vrijednosti 29 miliona eura očekuje se u IV kvartalu 2018. Takođe, planirali smo i revitalizaciju svih generatora i zamjenu blok transformatora agregata A1-A5”, naglašava Krivokapić.

 VJETROPARK GVOZD

EPCG će intenzivno raditi i na pripremama za projekat vetroparka “ Gvozd” u Nikšiću koji je dogovoren sa kompanijom Ivicom Holding GmbH iz Beča. “Prve analize koje je naša kompanija obavila ukazuju da je, sa planiranom snagom od 50 MW (megavata), projekat isplativ, a investiciona vrijednost budućeg elektroenergetskog objekta procjenjuje se na oko 70 miliona eura. Planirano je da se projekat realizuje iz kreditnih sredstava koja će se najvećim dijelom obezbijediti kod međunarodnih finansijskih institucija, bez primjene podsticajnih cijena tzv. feed-in tarifa”, kaže Krivokapić.  Po riječima predsjednika Odbora direktora EPCG  i opština Nikšić intenzivno radi na izradi Studije lokacije Gvozd-Krnovo i definisanju prostorno-planske dokumentacije o namjeni tog lokaliteta za izgradnju vjetroenergetskih kapaciteta.

OZBILJNI IGRAČ NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Namjera EPCG je da, realizacijom novog ciklusa investicija, kako ističe Krivokapić, uveća proizvodne kapacitete i obezbijedi aktivno učešće i poziciju ozbiljnog igrača na regionalnom tržištu električne energije. “Nastojimo da i dalje širimo portfolio Direkcije za upravljanje energijom, odnosno obezbijedimo prisustvo u više tržišnih oblasti. Zadaci su da se što bolje valorizuje ukupna proizvodnja u ekonomskom smislu, a da sa druge strane pokrijemo obaveze EPCG kao snabdjevača električnom energijom prema svim kupcima. Nadamo se da ćemo se ubrzo registrovati na SEEPEX berzi, koja će nam približiti partnere iz centralne i istočne Evrope i na taj način omogućiti bolju valorizaciju našeg portfolija”, kaže Krivokapić.

RUDNIK UGLJA PLJEVLJA

Odluka da EPCG preuzme akcije Rudnika uglja Pljevlja, tvrdi Krivokapić,  u najboljem je interesu obje kompanije, zaposlenih, kao i države. “Jedan od glavnih ciljeva integrisanja RUP-a u EPCG grupu je dalje sigurno, pravovremeno i neprekidno snabdijevanje ugljem, što će u proizvodnom i finansijskom smislu dovesti do ušteda usljed smanjenja troškova i sigurnog sinergetskog efekta. U budućem periodu EPCG će sagledati najbolji mogući oblik organizovanja rada ovog kompleksa primjenjujući najbolja iskustva iz domena organizovanja rada termoenergetskih kompleksa”, zaključio je Krivokapić.

M.R.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *