kredit

Krediti za otvaranje novih radnih mjesta

Zavod za zapošljavanje i Investiciono-razvojni fond potpisali su Sporazum o institucionalnoj saradnji. Akt su parafirali direktori Suljo Mustafić i Zoran Vukčević. Cilj ozvaničene saradnje je da se kroz razvoj preduzetništva i finansijsku podršku omogući nezaposlenim licima, koja se nalaze na evidenciji Zavoda, da otpočnu sopstveni biznis i obezbijede egzistenciju. Kroz različite forme edukacije i različite kreditne aranžmane Zavod i Fond će podstaći posebne ciljne grupe: mlade, visokoškolce, žene, tehnološke viškove i individualne poljoprivredne proizvodače da osnuju sopstvena preduzeća i da na taj način zaposle sebe i druge.

Zajedničke aktivnosti prezentovane su juče u Mojkovcu. To će biti urađeno, utvrđenom dinamikom, i u ostalim crnogorskim opštinama. Očekuje se aktivno učešće i podrška lokalnih samouprava.

“Posebni timovi Zavoda i Fonda sarađivaće po precizno definisanim procedurama. Preciziraćemo rokove i minimalne uslove koje podnosioci zahtjeva za kredit treba da ispune kako bi mogli da uđu u procedure odobravanja kredita. Zavod će oformiti implementacionu jedinicu, sa dovoljnim brojem izvršilaca, koji će se baviti podsticajem preduzetništva kod nezaposlenih lica sa naše evidencije”, kaže načelnica Službe za finansijsko-računovodstvene poslove u ZZZCG Svetlana Krgović.

Ona navodi da Zavod ima sve uslove za realizaciju ovog državnog projekta: posjeduje organizacionu strukturu u svim opštinama u Crnoj Gori, višedecenijsko iskustvo, prateću tehničku, informatičku i kadrovsku osposobljenost, raspolaže bazom nezaposlenih lica zainteresovanih za samostalni biznis.

Krgović podsjeća da ZZZ, u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja, još od 1999. godine sprovodi Program za stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva.

Ovim programom se dodjeljuju kreditna sredstva pod povoljnijim uslovima od tržišnih i stimuliše razvoj malih i srednjih preduzeća čime se utiče na smanjenje nezaposlenosti i stvaranje ekonomski povoljnog ambijenta, koji će dugoročno obezbijediti nova radna mjesta.

U kreditno zapošljavanje Zavod je do sada usmjerio oko 50 miliona eura. Iznos odobrenog kredita po novozaposlenom radniku je do 5.000 eura, a maksimalno se može odobriti kredit do 15.000 eura za tri nova radna mjesta.

Grejs period je godinu, s rokom povraćaja tri godine, u polugodišnjim anuitetima.

Kamatna stopa na godišnjem nivou je tri odsto za projekte čiji su nosioci žene i za projekte koji se realizuju u manje razvijenim opštinama, a četiri odsto za projekte koji se realizuju u razvijenim krajevima.

Zavod je prepoznao koliko je preduzetništvo važno, a pogotovo ciljne grupe, kao sto su mladi i žene u manje razvijenim opstinama. Već 15 godina realizuje kreditnu liniju kojom podržava start-up.

“Nezaposlenost mladih je najvažniji društveni problem i ima dugoročne posljedice ne samo na život tih mladih ljudi nego i na funkcionisanj e cijelog društva i ekonomije. Naš cilj je pružanje podrške zainteresovanim licima koja planiraju da registruju sopstveni biznis. Na ovaj način motivišemo mlade ljude “da sudbinu uzmu u svoje ruke” i posvete se biznisu i učine ga dostupnim tržištu”, poručuje Krgović.

Tri su važna pitanja, dodaje ona, na koja treba imati odgovor prije nego osnujete sopstvenu firmu: koje su administrativne procedure, koja pravna forma j e najprikladnija za moj posao, da li mi je potrebna spoljna podrška.

Na sva ova pitanja potencijalni korisnici kredita dobiće odgovor kroz edukaciju u svim biroima rada. Namjera je da se dodatno osnaže budući preduzetnici, jer statistika pokazuju veliku smrtnost preduzeća u prvim godinama poslovanja. Razlog često nije samo nedostatak novca, već mnogo više nedostatak znanja i iskustva za vođenje biznisa.

“Od opština smo tražili da svojim sugrađanima obezbijede pomoć u izradi biznis planova. Pozitivan odgovor dobili smo od 10 lokalnih samouprava. Tamo gdje opštine nijesu u mogućnosti, gdje nema biznis centara, Zavod će obezbijediti sredstva za finansiranje usluga pisanja biznis planova. To znači da nezaposleni neće plaćati izradu planova”, ističe Krgović.

Zavod za zapošljavanje i IRF, kroz povoljne kreditne linije, rade na poboljšanju uslova za razvoj preduzetništva. Za potencijalne korisnike kredita, koji planiraju sopstveni biznis, biće obezbijeđena dvodnevna edukacija u mjestu prebivališta.

Savjetodavac, savjetnik za kreditiranje i psiholog pružiće im elementarna znanja iz preduzetništva: kako registrovati djelatnost, osnovne pojmove iz računovodstva, marketinga i radnih odnosa, kako napisati poslovni ugovor, osnovne pretpostavke za start biznisa, kao i odgovoriti na sve nedoumice vezane za program…

Po završenom seminaru savjetnici za kreditiranje su u obavezi da učesnicima izdaju potvrdu o uspješno završenoj obuci.

Donacija 50.000 eura

Od sredstava prikupljenih u okviru projekta “Uključivanje građana u borbu protiv sive ekonomije” Zavod je dobio donaciju u iznosu od 50.000 eura. Donacija je namijenjena realizaciji projekta kreditne linije za start-up preduzeća za žene i mlade u manje razvijenim opštinama, kandido-vanog za raspodjelu sredstava prikupljenih u okviru kampanje “Budi odgovoran”.

“Zavod se sa zadovoljstvom uključio u projekat Budi odgovoran, prvenstveno iz razloga što se bavi suzbijanjem sive ekonomije. Svi znamo koliko siva ekonomija negativno utiče na tržište rada i koliko je značajno da za veće zapošljavanje bude povoljan cjelokupni privredni ambijent, čemu svakako doprinosi i ovaj pro-jekat. Građani su razvoj startup preduzeća prepoznali kao društveno koristan projekat. Ovom donacijom biće otvoreno deset novih radnih mjesta”, kaže Svetlana Krgović.

Izvor: CdM

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *