milena-jovetic

Konferencija o klasterima u JIE: Internacionalizacijom klastera do međunarodnih fondova

„U evidenciji Ministarstva ekonomije do sada je formalno-pravo registrovano 25 klastera u oblastima prehrambene industrije, drvoprerade, turizma i IT-a, što su ujedno i oblasti u kojima je prepoznat najveći potencijal za razvoj klastera, kako na sektorskom, tako i na međusektorskom nivou. Pored toga, dodatan izazov za klastere predstavlja mogućnost internacionalizacije, prije svega sa partnerima zemalja iz okruženja, što je ujedno i uslov za apliciranje za sredstva različitih međunarodnih fondova“, istakla je savjetnica u Direktoratu za razvoj Ministarstva ekonomije Milena Jovetić na Konferenciji o klasterima u Jugoistočnoj Evropi koja se održava u Dubrovniku.

Dvodnevnoj Konferenciji koja se završava danas prisustvovala je crnogorska delegacija koju čine predstavnici Ministarstva ekonomije, UNDP-ja i četiri klastera drvoprerade iz opština Andrijevica, Berane, Rožaje i Žabljak.

klaster-1

„Dosadašnjim aktivnostima u Crnoj Gori ostvareni su pozitivni rezultati, posebno kada je riječ o sektorskim klasterima u kojima su privredni subjekti prepoznali značaj udruživanja i mogućnost prevazilaženja individulanih problema i ograničenih kapaciteta kroz klastere. Takođe, započete su aktivnosti na unapređenju klastera i na verikalnom nivou“, kazala je Jovetić u diskusiji na temu da li su klasteri adekvatan alat za jačanje konkurentnosti u zemljama Jugoistočne Evrope.

Ministarstvo ekonomije, u cilju jačanja konkurentnosti i razvoja preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća kroz udruživanje, od 2012. godine u kontinuitetu radi na implementaciji politike razvoja klastera u Crnoj Gori. Jedna od aktivnosti jeste program državne pomoći čiji je cilj finansijska podrška efikasnijem funkcionisanju klastera i njihove bolje promocije, u pravcu ostvarivanja bolje konkurentske pozicije malih i srednjih preduzeća na nacionalnom i međunarodnom tržištu.

Pored toga, razvoj klastera u Crnoj Gori prati značajna ulogu međunarodnih organizacija u uspostavljanju klastera, kao i implementaciji aktivnosti.

„Ministarstvo ekonomije, počev od izrade Strategije za održivi ekonomski rast Crne Gore kroz uvođenje klastera, kao krovnog dokumenta klasterske politike, a dalje i kroz implementaciju programa tehničke i finansijske podrške razvoja klastera, ima uspješnu saradnju sa UN organizacijama. Podrška međunarodnih organizacija posebno je značajna u slučajevima ograničenih nacionalnih kapaciteta, a svjesni smo da je proces uspostavljanja klastera dugotrajan i da zahtijeva kontiniranu realizaciju aktivnosti“, navela je Jovetić.

Ona je predstavila IPA projekat Jačanje konkurenosti malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz razvoj kalstera, koji je Ministarstvo ekonomije implementiralo uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj , kao i tekući projekat Unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori, koji se, takođe, realizuje u saradnji sa UNDP-jem.

„Saradnja sa navedenim organizacijama usmjerena je ne samo na klastere, već i na jačanje kapaciteta državnih institucija i jedinica lokalne samouprave, kako bi iste na adekvatan način bile podrška razvoja klastera“, kazala je Jovetić.

klaster-2

Učešće crnogorske delagacije na Konferenciji realizovano je u okviru projekta Unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori, koji zajednički finansiraju i implementiraju Ministarstvo ekonomije i UNDP. Stoga, obezbjeđivanje učešća predstavnika četiri klastera drvoprearde na Konferenciji još jedan je vid tehničke podrške koji Ministarstvo pruža klasterima. Crnogorski predstavnici pozvani su da, kroz učešće na Konferenciji, predstave svoje iskustvo, a ujedno da iskoriste priliku za razmjenu informacija i sticanje novih partnerstava u pravcu internacionalizacije klastera.

Organizator Konferencije u Dubrovniku je Hrvatski drvni klaster. U pitanju je specijalizovana konferencija u okviru koje, pored predstavnika državnih institucija i ostalih organizacija koje rade na politici razvoja klastera, učestvuju i predstavnici klastera, kako bi se predmetna problematika sagledala na svim nivoima u cilju definisanja daljih pravaca razvoja i razmatranja mogućnosti za zajedničko apliciranje za sredstva međunarodnih fondova.

 

Izvor: PR Služba Ministarstva ekonomije

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *