programme-cosme1

Javni poziv za COSME finansijske instrumente

U okviru Programa Evropske unije za podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (COSME 2014-2020.) u toku je Javni poziv za COSME finansijske instrumente koji je permanentno otvoren tokom cijelog trajanja programa, dakle do do 30. septembra 2020. godine.

Javni poziv za apliciranje u segmentu COSME finansijski instrumenti koji čini preko 60 odsto budžeta COSME programa. Kroz instrumente – garancije za kredite do 150.000 eura (Loan Guarantee Facility) i direktno ulaganje u fondove rizičnog kapitala koji investiraju u mala i srednja preduzeća u fazi rasta (Equity Facility for Growth), omogućeno je poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima za sektor malih i srednjih preduzeća u različitim fazama poslovanja. Finansijska sredstva na bazi ugovora s Evropskom komisijom osigurava Evropski investicioni fond u direktnoj saradnji s nacionalnim finansijskim institucijama (banke, garancijska društva i fondovi, fondovi rizičnog kapitala) kao finansijskim posrednicima. Crnogorske finansijske institucije zainteresovane da postanu finansijski intermedijari-posrednici, mogu se prijaviti direktno Evropskom investicionom fondu.

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) je program Evropske unije za finansijsko razdoblje 2014-2020. godine kojim će se podsticati konkurentnost malih i srednjih preduzeća. Program obuhvata aktivnosti i mjere u cilju smanjivanja svih onih poteškoća koje limitiraju rast preduzeća (naročito MSP), uključujući bolje poslovno okruženje, lakši pristup finansijama, promociju preduzetničke kulture i internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća, tj. njihov izlazak na strana tržišta, u Evropi i van EU.

Više informacija o otvorenim javnim pozivima, kao i samom programu, možete naći na sajtu Ministarstva ekonomije www.mek.gov.me, odnosno na linku http://www.mek.gov.me/organizacija/cosme.

Izvor: PR Služba Ministarstva ekonomije

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *